Julemarked 2015

Klikk bilde for å se i full størrelse


Julemarked 2015

Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Veierland Skoles fane
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Veierland Skoles fane
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
Fergen fylles med folk som skal til land der barnetoget går
På vei mot Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik
Fergen tømmes på Tenvik

Veierlendingen drives av Veierland vel, men avisa er uavhengig i den forstand at hverken vellets styre eller medlemsmøter kan påvirke avisas innhold. Avisa følger således de regler og mål som beskrives i redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør: Bjørn Arve Iversen.