Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Veierland skole

Veierland skole trues igjen av nedleggelse

red 2 for Veierlendingen
Veierland skole

Kort tid etter feiringen av skolens 150 års jubileum trues den igjen av nedleggelse. Dette er ikke uventet. Bosted Veierland og mange andre så at dette ville være en naturlig konsekvens av Bolysts vellykkede samarbeid med Nøtterøy kommune for å få fjernet boplikten.

Skolens fremtid avgjøres av kommunestyret i dag. Posisjonen går inn for nedleggelse. Opposisjonen har foreslått en utsettelse. Detaljer vil bli lagt inn som kommentar til denne artikkelen når de blir kjent.

Det har kommet inn en rekke uttalelser. Både fra veierlendinger og fra andre.

Foreldre på Veierland
Foreldre på Veierland, spesielt de med små barn ønsker fortsatt skole på Veierland. Dette er av hensyn til barna. De er redde for ferge og kai. De er usikre på ventetider og korrespondanse. Ikke bare korrespondanse buss/ferge, men også korrespondanse skoleslutt/buss/ferge.

Foreldrene peker på at sikring av ferge og fergekaier er krevende og mener kostnadene knyttet til dette burde vært utredet. De peker på at barna ikke kan reise uten følge når fergen er enmannsbetjent.

Foreldrene er også opptatt av at miljøet for barna på Veierland forringes ved at færre barnefamilier flytter til Veierland. Veierland skole betyr noe for Veierland fastslår forelderene.

Dersom skolen skal nedlegges ønsker Veierlendingene at nedleggelsen utsettes til nye Brattås skole er ferdig slik at elevene slipper to flyttinger på kort tid.

De som ønsker skolen nedlagt
Utdanningsforbundet (klubben) på Brattås er mest opptatt av hva en eventuell nedleggelse betyr for lærere og vikarerer.

Vi ser at flere argumenterer med at barnas miljø bedres ved en nedleggelse av Veierland skole. Selv de som påpeker at færre barnefamilier vil flytte til Veierland sier i neste omgang at elevens sosiale miljø vil bli større og bedre ved en nedleggelse. Dette i motsetning til forelderene som påpeker at miljøet på Veierland (der barna oppholder seg i fritiden) blir dårligere med færre barn på øya.

Samarbeidsutvalget ved Brattås skole har valgt en trygg og, helt sikkert fornuftig, vei. De ønsker rett og slett barna fra Veierland velkommen til Brattås skole.

Nøtterøy Foreldreutvalg er ikke akkurat klarsynte i sin uttalelse. De sier (i sitt pkt 1) om konsekvenser av en skolenedleggelse: «a. Skolen som samlingspunkt blir borte. b. Stor risiko for fraflytting av fastboende barnefamilier.» Lenger ut ser de ut til å ha glemt dette og skriver: «I dagens situasjon finner vi beklageligvis ingen grunner til å opprettholde skolen på Veierland.» Her er det dessuten flust med påstander som ikke er dokumenterte. Under «Grunner til å legge ned Veierland skole» nevner de: «b. Faglig utvikling c. sosial utvikling.» Dette til tross for at den sparsomme dokumentasjon som finnes tyder på det motsatte.

Herstad Velforening
Høringsutkastet fra Herstad vel er i en klasse for seg. De ser poeng som ingen andre har sett. De har en innfallsvinkel som er medmenneskelig og tankevekkende på en gripende måte.

De ser at mange av de argumenter som taler for nedleggelse på Veierland også er argumenter for en eneste stor skole på Nøtterøy.

De påpeker klare feil i høringsdokumentene og de skiller på fakta og synsing: «En nedleggelse av Veierland skole (og flytting til Brattås) gir totalt sett en betraktelig lenger skolehverdag for dagens elever. Vi har ingen holdepunkter for at læringsmiljøet på Veierland skole er mangelfullt, og kan da selvsagt ikke se at konsekvenser som større læringsmiljøer etc på noen som helst måte kan kompensere for dette.»

Bolyst
Vi har ikke funnet noe innspill fra Bolyst. Det er påfallende siden Bolyst i 2011 argumenterte sterkt for å legge ned Veierland skole. Rådmannen ønsket en vurdering av Veierland skoles fremtid og Bolyst skrev: «På vegne av 60 fastboende på Veierland, som har underskrevet en kontrollerbar liste opp mot folkeregisteret med gårds og bruksnr., skatteliste og hvor alle er over 18 år, ønsker vi Alternativ 3 for framtiden. Vi foreslår at teksten endes til:

Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. Bolig og arealutvikling i tråd med forslag til ny kommunedelplan. Tiltak for befolkningsutvikling innføres.»