Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Arbeidsgruppe skolehus

Vellets arbeidsgruppe for etterbruk av skolen

red 2 for Veierlendingen

Veierland vel jobber aktivt for at Veierland skole skal forbli en institusjon på Veierland. På en eller annen måte. Målet er aktivitet og nytte for øya. Det har vært diskutert alt fra atelier til kystledhytte og leirskole. I den forbindelse har Vellet satt ned en stor gruppe som skal jobbe med saken.

Ester og Gunnar0008
Bildetekst: Tre barn, nå godt voksne. Alle var elever ved Veierland skole. Alexander med et isoporfly laget av pakkrestene etter det (dengang) nye fryseskapet, litt papp og tape. I midten lillesøster Kristina som nå er mamma. Helt til høyre står Alf Harald og håper på å få låne flyet.


Arbeidsgruppa
Følgende er i dag i gruppa: Bjørn Arve Iversen, Ellen Rishovd Karlowicz, Marite Juul, Knut Bjørnli. I tillegg er Øyvind Løken, Jørn Arnesen og Kjell Henrik Jacobsen spurt.

Her er Bjørn Arve som sniker seg med over alt. Ellen representerer kunst og kultur. Marite er som vanlig engasjert i alt som er viktig for Veierland. Knut vil sørge for at alt går riktig for seg. Øyvind Løken er gruppas arkitekt. Jørn sørger for at sommerfolket er representert selv om han er mye mer fastboende enn enkelte fastboende. Kjell Henrik gir gruppa praktisk, byggfaglig kompetanse.

Mangler det kompetanse her så finner nok gruppa ut av det.

Skolebygget
Skolen er, i hovedsak, en bygning i sveitserstil fra rundt 1920. Huset er oppført i tre på en grunnmur av store steinblokker. I tillegg er det et enkelt uthus som også hører med. Rispestua, som står på samme tomt, eies av Veierland vel.

Tar en alderen i betraktning er dette et bra bygg, men det er et bygg fra tidlig på 1900-tallet. Det er behov for vedlikehold og oppgraderinger. Dette gjelder spesielt dersom det skal benyttes til overnatting.

Vi vet at kjelleren er fuktig (her lever dessverre borebillene sine glade dager). Det var her nede barne- og ungdomsklubben Moby Dick hadde sitt tilhold for rundt 20 år siden. Det var fuktig den gang også. Ellers er det nok et vinduer og slike detaljer som kunne tenkt seg å ta ut pensjonen nå.

Bygget er et skolebygg. Derfor er det veldig god takhøyde og rommene er klasserom.

Takst
Taksten forutsetter at eiendommen omreguleres slik at den kan selges som fritidseiendom. Dette er selvfølgelig det verst tenkelige scenariet for Veierland vel. Taksten forutsetter videre at det gis dispensasjon fra dagens tekniske forskrifter (TEK 10).

Med dette som bakgrunn mener takstmann at eiendommen er verd 1,5 til 1,7 mill. kroner.

Taksten kan lastes ned:
Last ned takst

Taksten er utført av A-meglerne/Vestfold eiendomsmegling AS og Knut Røer Takstmann AS