Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Parkeringssaken i formannskapet

Parkering i formannskapet

red 2 for Veierlendingen

2-funny-parking-tetris

Bildetekst
: Dersom vi alle ble enige om å kjøpe mindre biler…


Saken om parkeringen på Tenvik er nå endelig vedtatt i formannskapet. Mye ble rettet og vedtaket er mye bedre enn det som opprinnelig var foreslått. Den massive motstanden har tydeligvis påvirket politikerne i Høyre og FrP.

Vi får anta at det er kommunens eget språkforvanskningsutvalg som har valgt å benytte det litt spesielle «boligeiere- og leiere med primærbolig på Veierland» istedenfor det mer vanlige «fastboende på Veierland».

Vedtak
Her er imidlertid det endelige vedtaket:
Punkt 1. Boligeiere- og leiere med primærbolig på Veierland og som ikke leier garasjeplass i Tenvik kan
leie en reservert plass av kommunen, leiepris kr. 1.500 pr. år
• etter søknad også tildeles et gratis P-kort på ikke-reservert plass for bil nr. 2 registrert på den samme boligadresse.

Hvis de også er næringsdrivende med ekstra stort transportbehov, etter søknad tildeles en ekstra reservert plass nær ferjeleiet til leiepris kr. 1.500 pr. år.

Punkt 2. Boligeiere- og leiere med primærbolig på Veierland, som leier garasjeplass i Tenvik av Veierland garasjesameie, som ikke har biloppstillingsplass for bil nr. 2 i tilknytning til sin garasjeplass, kan også tildeles et gratis P-kort på ikke-reservert plass.

Punkt 3. Leie for P-plass reguleres iht konsumprisindeks (som rådmannens innstilling pkt 3).

Punkt 4. Administrasjonen bes utrede kostnadene ved opparbeidelse av ny parkering både i Kjøpmannskjær og Tenvik og fremme sak til formannskapet før det tas stilling til eventuell utbygging av nye parkeringsplasser her (som rådmannens pkt 4).

Konsekvenser
Dette har den konsekvens at presset på parkeringsområdet på Tenvik blir noe større enn i dag. Dette fordi det er flere som tilbys reserverte plasser. Dette merkes jo da best av de som ikke har reservert plass.

På den annen side er presset kraftig redusert i forhold til det opprinnelige forslaget FrP og Høyre.

Dessuten så får nå fastboende leietakere parkeringsplass.

Vi ser at kommunen allerede har mottatt søknader om reserverte plasser.