Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Vellet har fått byggetillatelse

Vellet bygger redskapsbod

red 2
for Veierlendingen

91_90_70_1_innsyn_notteroy_wfdocument_aspx_journalpostid_2014004733_dokid_372292_versjon_1_variant_A_ct_RA-PDF
Bildetekst: Det kommende uthuset er tegnet inn med orange farge.

Etter først å ha fått avslag, fordi uthuset lå en meter inn på området som er regulert til friluftsformål, har Vellet nå fått byggetillatelse for uthuset.

Dette skjedde kort tid etter styrets sekretær (Svein Aurmark) og arkitekten (Øyvind Løken) hadde hatt møte med representanter fra administrasjonen i Nøtterøy kommune. Her måtte de forklare at området avsatt til friluftsformål faktisk var fotballbanen Vellet selv hadde opparbeidet. Uthuset vil ikke hindre bruk av fotballbanen da det ligger godt bak det søndre målet. Dessuten vil uthuset brukes til oppbevaring av materiell og utstyr knyttet til nettopp fritidsformål.

En av grunnene til at Vellet ønsker et slikt uthus er at det stadig er flere hytteeiere som benytter hytta på vinteren. Vellets beredskapsgruppe har derfor ønsket seg en snøscooter for å styrke beredskapen vinterstid.

Se mer her: Uthus på Vellet