Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Sandstranda på Båsløkka

Sandstranda vaskes bort

red2 for Veierlendingen

ukjent

Ved kommunebrygga på Båsløkka (Tangen) er det et bittelite friområde mellom brygga og et privat område med båthus. Stranda er bare 5 meter bred.

Det er lagt et dreneringsrør som drenerer vann fra Båsløkka ut på denne stranda. Når det er mye nedbør renner det mye vann her. Det medfører at sanda vaskes vekk.

På bildet, med ventebua i bakgrunnen, ser man hvordan stranda ødelegges av dette dreneringsvannet.

Det er foreslått for kommunen at røret graves ned og at dreneringsvannet føres et par meter ut i sjøen. Deretter må det etterfylles med sand på stranda. Et par traktorlass med sand er sannsynligvis nok da det bare er de minste barna som bruker stranda. De større bruker friområdet med svaberg og badetrapp på nordsiden av det private båthuset.