Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Nyheter fra Vellet

Nytt uthus, svartsopp, kalendere og økonomi

red 2 for Veierlendingen

IMG_1266
Bildetekst: Nytt uthus med plass til søppeldunker under tak. Lasse kommer og fyller opp rundt muren en av dagene. Deretter gjenstår maling og det mangler en dør. Ser dessuten at «garasjedøra» er elektrisk, men finner ikke at der er lagt inn strøm.?.Nytt uthus
Det nye uthuset er på plass. Tegnet av Øyvind Løken. Det er Lars Christensen som har gravd og satt opp grunnmuren, mens byggmester Tor Bjarne Hansen har satt opp bygget. Lasse skal planere og pynte rundt uthuset.

Svein Aurmark, Anne Iversen og Bjørn Arve Iversen var borte og fikk malt «underliggerne» til utvendig kledning, slik at det ikke blir umalte sprekker når treverket
tørker og trekker seg sammen. Lasse (Lars Christensen) hadde da påført Visir på forhånd.

Før vinteren må hele uthuset påføres Visir og minst ett strøk maling. Det blir kanskje litt dugnad igjen.

Svartsopp
Vellet ser ikke bra ut nå. Det er kraftig angrepet av svartsopp samtidig som malingen flasser av enkelte steder. Vi har fra sikre kilder at avflassingen kommer av dårlig rengjøring sist vi malte bygget. Det straffer seg nå.

Mot svartsoppen ville det hjulpet med en mørkere farge. Mørke farger absorberer mer sollys og dermed blir veggen varmere og tørker fortere.

IMG_1273
Bildetekst: Her ser vi hvordan svartsoppen har angrepet kledningen på Vellet.
Nå skal Pål Iversen vaske bygget. Da blir det nok en del bedre enn det er nå, men mye tyder på at malingen allerede er ødelagt av svartsoppen.

Salrygget tak
Taket på Vellet begynner å bli salrygget. Her blir det komplisert å reparere. Det er vanskelig å komme til. Ingen luker gir adgang til kryploftet. Selv om en fikk adgang er det ikke sikkert en kan se hva som svikter. Her trenger nok Vellet eksperthjelp.

Kalendersalget
Det solgt rundt 130 kalendere. Det vil fremover bli solgt kalendere på medlemsmøtene i Vellet. En av bodene på julemarkedet vil også selge kalendere.

Økonomi
Per i dag har vellet hatt 320.000,- i inntekter og 416.000,- i utgifter. Da er det meste av uthuset betalt — og direkte utgiftført. Det vil si at Vellet så langt har et underskudd på kr 94.000,- i år. Det er ikke ille når en tar i betraktning at det er bygget og betalt et nytt uthus.

Til tross for dette har foreningen 485.000,- i bank og kasse.

IMG_1276
Bildetekst: Her er et bilde som taler for en mørkere farge på Velhuset. Bilde er tatt på sydsiden av posthuset. En ser tydelig at det hvite området er angrepet, mens det røde ikke er angrepet. Det hvite er malt etter det røde.