Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Garasjer fra farse til tragedie

Nå skal det utredes

red 2 for Veierlendingen

Garasjesaken i formannskapet
Formannskapet hadde garasjesaken oppe i går. Etter en del diskusjon ble man enige om å behandle hele saken på nytt.

Mange trodde garasjesaken var over når fylkesmannen nå opphevet hele garasjevedtaket, men dette er en sak der både Tone Torgersen (Bolyst) og Bjørn Kåre Sevik (FrP) er engasjert. Da blir det neppe fred.

Tone Torgersen har kommet med et nytt kompliserende innspill. I følge Tønsberg Blad skriver hun at «det å vise til folkeregistrert adresse for tildeling av en garasje er ikke mulig for en kommune å gjennomføre, ref. kommunal- og regionaldepartementet.» Det er i alle fall kompliserende dersom posisjonen fortsatt krever at det er kommunen som skal tildele garasjer i sameiet. Vi regner med at det ikke er noe problem for et privat sameie å gjøre det på denne måten.

Kort fortalt så har administrasjonen fått i oppgave å utrede saken.

En litt merkelig ting i det hele er at mannen som har mye av ansvaret for denne saken begynner å gå lei. «Det er utrolig hvor mye tid og ressurser vi bruker på noen garasjer i Tenvik» uttalte Bjørn Kåre Sevik. De aller fleste Veierlendinger er helt enige med ham der. Vi er mange som lurer på hvorfor Sevik synes det er så viktig å få kontroll over disse garasjene. Det kan da ikke være bare for å skaffe en mann fra FrP en garasje utenom kø?

____________________________

Faktaboks: Garasjesaken