Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Garasjesaken hos sivilombudsmannen

Garasjesaken hos sivilombudsmannen

red 2
for Veierlendingen

SomethingAbouttheGarage
Kommunens vedtak
Som kjent har det vært mye støy rundt kommunens forsøk på å endre vedtektene til garasjesameiet på Tenvik. I slutten av desember 2012 vedtok kommunestyret at garasjene på Tenvik ikke lenger skulle være forbeholdt fastboende på Veierland. Garasjene skulle kunne selges til alle med helårsbolig på Veierland og garasjene skulle kunne følge boligen ved salg, selv om kjøper ikke bosatte seg på øya. Dette var i strid med garasjesameiets vedtekter. Det kom kraftige protester både fra opposisjonspolitikere, Veierland vel og garasjesameiet.

Saken hos Fylkesmannen
Det hele endte med at Fylkesmannen opphevet vedtaket da posisjonspolitikerne hadde gjort mange feil.

Sivilombudsmannen
Tone Margrethe Torgersen hadde en del innvendinger til dette. Blant annet mente hun at saksbehandleren hos Fylkesmannen var innhabil fordi han var listekandidat til sametinget for et av de partiene som klaget saken inn for Fylkesmannen. Hun brakte derfor saken inn for Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen støtter Fylkesmannen og mener Fylkesmannen har vurdert saken korrekt.

Vi regner med at saken kommer opp til ny behandling i kommunen.

_______________________________________

Tone M. Torgersen er medlem i Bolyst.

Se også:
Om garasjer og lommebøker — Marite Juul og Vidar Ringstrøm
Veierland garasjesameiet
Tones rettsbelæring i garasjesaken
Arnes garasjebrev