Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Høyre får kjeft

Alle er urettferdige mot Høyre
Garasjesaken har ikke blitt noen heldig sak for Høyre — for å si det mildt. Høyre får gjennomgå fra mange hold og Hans Christian Bøe forstår ikke motbøren.

Høyre beskyldes for, sammen med FrP og KrF, å være løpegutter for Trond Ramski uten hensyn til de fastboende på Veierland. Først i bopliktsaken, deretter i garasjesaken. I bopliktsaken ble partiene beskyldt for løftebrudd da de kort tid etter valget gikk bort fra lovnader om kommunedelplan. I steden fjernet de boplikten uten noen ny folkeavstemning.

Nå har flere Veierlendinger (2-sifret tall i følge Tønsberg blad) meldt seg ut av partiet i protest mot behandlingen.

Velforeningen har sendt et sint brev, garasjesameiet er alt annet enn samarbeidsvillig og har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen. Opposisjonen har bedt om legalitetskontroll og det er sendt klage til kommunens kontrollutvalg.

I avisa forsøker Hans Christian Bøe å forsvare Høyre og sier: «Vår intensjon har vært å prioritere Høyre framfor hyttefolk, og jeg mener vi har tatt hensyn til alle som hadde innspill på et tidlig tidspunkt, både velforeninger og andre.»

Vårt tips er at dette er bensin på bålet siden forslaget først ble lagt fram på formannskapsmøtet samme dag som vedtaket ble fattet i kommunestyret (12-12-2012).

Han sier videre at «Parkeringsforholdene for Veierland-beboere blir med vårt vedtak bedre enn noen gang.»

Ikke alle er enige
Veierland vel er ikke enige. Det er sendt et langt brev der vellet peker på alle negative sider ved vedtaket. Vedtaket tar ikke hensyn til fastboende uten fast eiendom (de skal ikke kunne ha garasje) og hytteeiere (hytteiere får ikke reservert parkeringsplass, mens de som eier et tidligere bolighus får).

Veierland garasjesameiet er ikke enige. De har klaget til fylkesmannen. Blant annet mener de at saken burde vært på høring før vedtaket ble fattet.

Begge mener at det er uhørt av kommunestyret å blande seg inn i sameiets vedtekter.

Ny leieavtale
I garasjesameiets vedtekter står det at garasjene er forbeholdt fastboende på veierland. Vedtaket i kommunestyret sier at garasjene skal knyttes opp i mot helårsboliger på Veierland. Bøe sier at Høyre aldri har hatt som intensjon å blande seg inn i gararasjesameiets vedtekter.

I sitt innlegg sier han at det var administrasjonen som tok initiativ som førte til garasjevedtaket (noe lignende sa ordfører Roar Jonstang i sin tid om boplikten).

Det er nok en stund til disse reforhandlingene kan starte.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel