Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Vellets basar

Basaren på Veierland

thumb_IMG_1613_1024

red 2 for Veierlendingen

Bakgrunn
Boplikten er fjernet og folketallet på Veierland synker som stein. Vi hadde en vekst på 5% pr år med boplikt, men har mistet bortimot 60 Veierlendinger siden boplikten ble fjernet (vi kommer tilbake til dette når nye offisielle tall foreligger). Det var som kjent Bolyst, med hjelp fra Høyre, FrP og KrF, som fikk fjernet boplikten her ute. Jeg må bare få sitere Bente Jørgensen (TB 23-04-2010) "På Veierland er det dannet en Bolyst-gruppe som jobber for å få folk til å bosette seg her."

Dette medfører at det må tenkes nytt rundt basaren. Det har de basaransvarlige (Anne Iversen og Monica Iversen) og styret gjort. Noe av det nye har sin bakgrunn i færre frivillige og noe er et resultat av nye tiders nye krav.

Betalingsterminal
Det vil bli innkjøpt en betalingsterminal slik at en kan ta ut penger på basaren i 2016. Det blir nok slik at kasserer får eget bord der han tar seg av dette.

Nye gevær
Et par av luftgeværene begynner å bli dårlige. Det sier bare futt og ingenting skjer. De geværene jeg har fått på skytinga går dessuten i hytt og pine. For ordens skyld; hverken hytt eller pine er i nærheten av skivesenteret.

Færre bøker
Det blir færre bøker. Dermed blir det ikke behov så mange skrivere. Det blir innkjøpt like mange gevinster, eller i alle fall for samme beløp som før. Eller 5.000,- mer — om vi skal være nøyaktige.

Man håper med dette å ha løst årets store problem. Når basaren åpnet i sommer hadde lederne fortsatt ikke noen på plass i ballkast og fiskedam. De to aktivitetene som er viktigst for de minste barna. Begge disse aktivitetene kan skjøttes av både barn og voksne. Meld deg på!

Loddprisen
Loddprisen settes opp til 10,-. Unntatt på barnebord. Kanskje det også blir unntak for aftentrekningen.

Basaren trenger frivillige
Basaren trenger folk i skyting, tombola, fiskedam, kjøkken og ballkast. Dessuten skrivere i aftentrekning og ved basarbordene. I tillegg trengs avløsere og hjelp til å mate alle de som jobber rundt om. Kopper og glass skal samles sammen. I det hele tatt er det mye som skal gjøres.

Meld dere på.

Gevinster
Vellet legger 5.000,- ekstra i gevinstpotten i år. Allikevel er arrangørene kjempeglade for alle gaver som kommer inn.

Kontakt
Har du en fin gevinst eller du ønsker å hjelpe til under basaren? Ta kontakt med Anne Iversen (976 48 525) eller Monica Iversen (988 66 432).