Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Medlemsmøte i Vellet

Garasjesaken kommer på medlemsmøte

red 2 for Veierlendingen

Screenshot 11-11-13 21:52-2
Veierland vels styre har innkalt til medlemsmøte førstkommende torsdag (14. november) klokken 19:30.

Det er tre saker som skal opp:

1 — Post og orienteringer.
2 — Garasjesaken. Viktig forslag til vedtak er sendt til alle medlemmer.
3 — Revisjon av kommuneplanen.

Her er det garasjesaken som overskygger de andre sakene.

Her går saken på om Veierland vel skal gi garasjesameiet økonomiske garantier slik at garasjesameiet kan følge opp saken med den garasjen som er solgt til Trond Ramski utenom ventelister og i strid med sameiets vedtekter.

Følgende har skjedd: I januar 2012 solgte Bente Hobæk sin garasje til Trond Ramski. Dette var i strid med Sameiets vedtekter der det står: «Overdragelse eller utleie av hver enkelt sameiers garasje kan bare skje med styrets skriftlige samtykke. Dette må foreligge før man tar noen garasje i bruk, da alle utestående forpliktelser til sameiet må være betalt. Styret fører venteliste over interesserte, og ledig garasje skal tilbys første på listen. Sameiets garasjer kan bare eies av fastboende på Veierland, dvs personer som er fastboende og ifølge Nøtterøy folkeregister har bostedsadresse på Veierland.»

Dette har både Bente Hobæk og Trond Ramski vært klar over. Derfor er det tatt forbehold om sameiets godkjenning i avtalen som er inngått mellom partene.

Styret i Garasjesameiet godkjente ikke dette salget. Bente Hobæk har ikke har gjort noe med saken. Hun har ikke svart på henvendelser fra Garasjesameiet. Hun henviser til sin advokat som også er Trond Ramskis advokat.

Garasjesameiet fremmet saken for Forliksrådet i håp om å få den løst, men den ble innstilt.

I juni 2012 ble Bente Hobæk ekskludert fra sameiet. Årsaken var at hun ikke hadde betalt sin årsavgift for 2011. Dette var også i følge sameiets vedtekter.

Bente Hobæk fikk anledning til å klage på dette vedtaket innen 30 dager. Hun klaget ikke på vedtaket. Når et medlem ekskluderes skal vedkommende frikjøpes fra sin garasje og garasjen går til den fastboende på Veierland som står øverst på ventelisten. Dette ble gjort straks saken ble avsluttet i forliksrådet. Det ble samtidig skiftet lås på garasjen. Denne låsen ble ødelagt av Trond Ramski som monterte ny lås.

Samtidig (oktober 2013) mottok styret en e-post fra advokat, Bjørn Soltvedt (advokat for Bente Hobæk/Trond Ramski), hvor advokaten hevder at styret har brutt seg inn i garasjen som tilhører hans parter (Bente Hobæk og Trond Ramski). Han melder at styret er politianmeldt.Styret i Garasjesameiet har svart på dette med en henvendelse til Tønsberg tingrett og til Vestfold politidistrikt.

Videre ble Svein Aurmark (styremedlem i garasjesameiet) utsatt noe han opplevde som svært ubehagelig og truende fra Trond Ramski en morgen på Tenvik. Ramski kom bort til Svein Aurmark på Tenvik, satt fingeren i brystet på han og skrek at han skulle holde seg unna garasjen «ellers smeller det». Svein Aurmark har politianmeldt episoden som hadde flere vitner.

Garasjene er viktige for de fastboende på Veierland. Det er viktig for dem som har garasjer, det er viktig for de som står på venteliste for å få garasje og det er viktig for tilflyttere til Veierland som ønsker å bo her og trenger garasje. Derfor har styret i Veierland vel tatt initiativ for at Veierland vel skal støtte garasjesameiet i denne saken.

Det skal nevnes at alle garasjeeierne bortsett fra to har full tillit til garasjesameiets styre i saken.