Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Bolyst vil ha bro

Bro til Veierland


Stykket er basert på dokumentet «Forslag og innspill til strategiplan for Veierland» signert Tone Margrethe Torgersen, Bolyst Veierland. I tillegg har vi noe informasjon fra et oppslag i Øyene og samtaler med en del personer på Øya.

Screenshot 02-03-13 21:13

Forslaget
Med tanke på Veierlands framtidige bosetting ønsker Bolyst en bro til Veierland. De tenker seg en bro som går fra friarealet på Kjølholmen til Bjønnehue på Nøtterøy. De tenker at dette kan finansieres med bompenger, midler innspart fra fergedriften, statlige subsidier, bolystmidler fra staten. De tenker seg at øya fortsatt skal være bilfri. Broen skal gå over til Veierland der det skal være parkering ved brofeste. I første omgang vil de ha båndlagt arealer.

Forslaget er sendt til Nøtterøy kommune, Statens Veivesen og til Samferdselsdepartementet.

Om forslaget vil bli behandlet i kommunestyre vet vi i dag ikke, men Bolyst har flere representanter i kommunen spå de har absolutt muligheten. Vi skal ikke glemme at Bolyst fikk fjernet boplikten her ute.

I sludd og regn
Øyene lurer litt på hvorfor Bolyst vil ha bru ut til en bilfri øy. Tone svarer: «Når du står der med bæreposene, i sludd og regn, og venter på ferja, er det ikke akkurat noe som lokker til å bosette seg.» (…men å gå et par km fra parkeringsplassen og hjem derimot… --- red. 2 --- klarte ikke å dy meg)

Pris og finansiering
Bolyst har estimert kostnadene til 50 millioner for billigste løsning, men ser at det fort kan bli 100 millioner dersom det stilles høydekrav for å slippe frem båter. Bolyst har foreslått å ta en tier for å komme over brua.

Veierlendingen kjenner ikke Bolysts kalkylegrunnlag, men har sett litt på de foreløpige beregningene for en Hidra-bro (bro over Hidra-sundet). Her sier Statens Veivesen at kostnadene vil ligge på ca 500.000,- pr meter bro. Dette er en tommelfingerregel som vil gi en pris på 350 millioner for 700 meter bro. I tillegg kommer tikjøringsveier og parkeringsplass. Vårt overslag ender på over 400 millioner kr.

Veivesenet
I følge Øyene har veivesenet sett på forslaget, men sier diplomatisk at det ikke kom med i konseptvalgutredningen. De ser ikke helt at det er noe stort behov for bro til Veierland.

Veierlendingene
Jeg (red. 2) har snakket med et tyvetalls Veierlendinger og selv om det nok er noen som kunne tenke seg å kjøre til døra i blant har ikke dette forslaget noen støtte i øyas befolkning. Bolyst har 86 medlemmer (eget utsagn) og jeg har bare snakket med et 20-talls, men ingen av de jeg har snakket med støtter forslaget. Jeg har snakket med Veierlendinger som synes det er morsomt, noen som synes det er flaut, men ingen som synes det er seriøst.

________________________________

Faktaboks: Bolyst Veierland