Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Veierland skole — Etterbruk behandles av hovedutvalg for oppvekst og kultur

Etterbruk av Veierland skole • Behandlet i hovedutvalget

red 2
for Veierlendingen

Skolebygg
Bildetekst: Reperesentanter for Veierland vel, ordfører, rådmann og fylkesmann besøker Veierland skole.Veierland skole er lagt ned og kommunen vurderer hva bygningen(e) kan brukes til. Skolen er nå vurdert av takstmann og saken har vært til behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Takst
I korthet beskrives skolen omtrent slik: Skolebygning i sveitserstil fra ca 1920. Trebygning på grunnmur av steinblokker. Det er dessuten et enkelt uthus på eiendommen samt en mindre hytte (Rispestua). Hytta fradeles før evnt. salg.

Skolen er i god stand, alder tatt i betraktning. Påkostninger må påregnes.

Det er fukt i kjelleren med påfølgende skader på trekonstruksjon (borebiller?). Vinduer, kledning med mer er fra byggeår. Tak med dobbeltkrum betongstein fra 90-tallet.

Skolen er innredet som skole med store rom og stor takhøyde.

Taksten baserer seg på at eiendommen er ferdig omregulert til fritidsformål.

Takstmannen fra a-meglerne mener eiendommen har en markedsverdi på 1,5 til 1,7 mill. kr.

Hele taksten finner du her: Takst

Behandling i hovedutvalget
Det hadde kommet flere innspill vedrørende etterbruk og hovedutvalget ventet enda flere. Innspillene omfattet forslag om leirskole, kystledhytte, ateliersenter for personer med psykiske problemer med mer.

Hele hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) gikk inn for at administrasjonen skulle utrede saken videre, med tanke på å kunne bruke skolen som kystledhytte/leirskole o.l. Alle partier unntatt «Nøtterøylisten mot bomring» er representert i hovedutvalget som har 11 representanter.

Det er kunstnere på øya som trenger et atelier og skolen er sannsynligvis stor nok til å kunne brukes både som atelier og kystledhytte samtidig. F. eks. med atelier i første etasje og kystledfasiliteter i andre etasje. Det er interesser i vellet om å engasjere seg i denne saken.

Både Erik Holmelin (leder av hovedutvalget) og Christian Thaulow (administrasjonen) understreket at man ønsket å samarbeide med Veierland vel om denne saken.

Selv om hovedutvalget har en positiv innstilling til å bruke skolen til allmennyttige formål så må en huske at et eventuelt konkret forslag skal gjennom formannskap og kommunestyre også.

Vedtak i hovedutvalget
Punkt 1: Rådmannen utreder bruk av Veierland skole til kystledhytte, eventuelt i sambruk med kommunal natur-/leirskole og andre aktiviteter.
Punkt 2: Eventuelt salg av eiendommen vurderes når utredningen foreligger. Protokolltilførsel fra Marite Juul, V
Rispestua eies av Veierland Vel.

Protokolltilførsel (Marite Juul — Venstre): Rispestua eies av Veierland Vel.