Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Garasjestriden raser videre

Garasjesaken raser videre
Jon S. Andersen og Tor Stokness (begge AP) mener Bjørn Kåre Sevik (FrP) og Bjørnar Daae (Høyre) forsøker å trekke lesernes (les velgernes) oppmerksomhet bort fra sakens kjerne. Det at vedtaket den 12-12-2012 representerer en direkte og utilbørlig inngripen i et privat garasjesameies virke. Den omstridte delen lyder slik: «Avtalen med Veierland Garasjesameie reforhandles. Formannskapet får fullmakt til å inngå ny avtale. Det forutsettes at sameieren skal eie bolighus på Veierland og garasjen skal følge bolighuset ved salg.»

Overraskelsene
Arbeiderpartiet er overrasket over at Sevik og Daae er overrasket over reaksjonene på vedtaket. Arbeiderpartiet er dessuten overrasket over at Høyre/FrP vil gripe inn i på denne måten. Dette er jo partier som normalt setter den private eiendomsrett høyt. AP-representantene påpeker den at de borgerlige her ikke engang lot eierne få innsyn i forslaget før det ble vedtatt.

Diktat
Sevik og Daae skrev: «At grunneier (kommunen) legger føringer for bruk av kommunenes arealer er ikke noe nytt.»

Andersen og Stokness mener det er mer et diktat enn en føring når vedtaket benytter ordet «forutsettes». De lurer nok på om Sevik og Daae nå forsøker å dempe vedtaket og om undrer om dette er en form for retrett.

Leieavtale til besvær
Kommunen kan ikke forlange avtalen endret hevder artikkelforfatterne. Dette innrømmet Hans Christian Bøe i Tønsberg Blad 31. januar. De stiller seg uforstående til fremgangsmåten og fastslår at forholdet mellom Veierlands befolkning og Høyre/FrP allerede er veldig dårlig. De hevder at de borgelige nå gjør frontene enda steilere. De mener at dersom avtalen skulle reforhandles hadde det vært smart å gå i forhandlinger uten å sette forhåndsbetingelser.

At Sevik å Daae ikke har skjønt dette mener Andersen og Stokness tyder på at Sevik/Daae har sittet for lenge ved makten.

Provokasjon
Sevik og Daae skrev at de: «forventer en åpen og positiv tilnærming til kommunens føringer.» AP-representantene mener paret burde forstå at en slik uttalelse er provoserende for garasjesameiet som skal forholde seg til et vedtak som må oppfattes som et diktat.

Kuriositet
Til slutt skriver Sevik/Daae at de forventer åpenhet rundt ventelistene i garasjesameiet. Jon S. Andersen og Tor Stokness finner det da på sin plass å minne Høyre/FrP på at de selv mottok hemmelige underskriftsliste i bopliktsaken og at disse hemmelige listene lå til grunn for å gjenoppta hele saken.

For or dens skyld. Ventelistene er åpne i den forstand at det er åpent hvor mange som står på listen og de som står på listen får listen.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken