Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Folketallet har stabilisert seg

Folketallet har stabilisert seg

red 2 for Veierlendingen

Befolkningstall_Veierland-kopi

… og vi forventer en forsiktig økning i folketallet neste år
Etter fjerning av boplikten har folketallet på Veierland sunket fra fra 160 i 2014 til 139 ved utgangen av 2014. Dette var i stor grad forårsaket av at bolysterne flyttet. Noen fikk solgt og noen fikk ikke solgt. Husene som ble solgt først var, naturligvis de husene som var mest interessante som sommerboliger.

Nå har folketallet holdt seg stabilt gjennom 2015. Dette har sin bakgrunn i at utflyttingen har stoppet opp. Vi regner med at folketallet stiger i 2016. Dette fordi noen av dem som håpet på milliongevinst ved fjerning av boplikt har innsett at dette var urealistisk. De har nå solgt til mer ordinære priser og inn kommer nye fastboende. Både enslige, par og barnefamilier.

Ny bopliktkamp?
Nå slås Nøtterøy og Tjøme sammen til nye Færder kommune. Det som er helt sikkert er at det i Færder kommune vil bli boplikt i den delen som i dag utgjør Tjøme. Nøtterøy Høyre må også lempe på sitt mål om en kommune fri for boplikt.

Veierland har gjennom to folkeavstemminger hatt et solid flertall for boplikt. Ved siste kommunevalg var et flertall av stemmene på partier som ønsket å beholde boplikten. Kommunestyret hadde flertall for å beholde boplikten, men høyre benyttet partipisken for å få flertall for å fjerne boplikten.

Kan Færder kommune nå ha boplikt på Tjøme, men ikke på Veierland?

Her er bolysterne i kampen mot boplikt

Bente Jørgensen har flyttet, huset er nå sommerbolig…
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) På Veierland er det dannet en Bolyst-gruppe som jobber for å få folk til å bosette seg her.

Svein Trollsås har flyttet, huset er nå sommerbolig…
(Svein Trollsås, på vegne av Bolystgruppen i TB 01-04-2011) Vi er en gruppe fastboende som vil at øya vår skal være et godt samfunn å bo i for alle. Vi ønsker at den samfunnsutvikling som skjer på fastlandet også skal skje her.

Geir Prytz har flyttet, huset blir sannsynligvis helårsbolig for en familie i 2016.
(Geir Prytz TB 30-08-2006) Tross disse steile holdningene har alle vi som bor her på øya et felles mål, vi ønsker at øysamfunnet skal bestå og helst øke i antall fastboende, for å bevare skolen, posthuset, butikken og ferja; de elementene som alle fører i pennen for å få sympati for sine synspunkter.

Tallene i diagrammet ovenfor er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) Det har heller ikke vært noen økning i bosettingen siden boplikten ble innført.

Bolyst hadde sine egne statistikker.
(Geir Prytz TB 24-04-2010) Faktum er, at etter at boplikt ble innført på Veierland har antallet fastboende sunket fra 155 til dagens 143.

Selv om Normann Aanesland måtte innrømme at hans påstander nok ikke gjaldt i pressområder.
(Geir Prytz TB 30-08-2006) Boplikten fungerer overhodet ikke etter hensikten. Virkningen er færre bebodde helårsboliger i kommuner med boplikt enn i kommuner uten, forteller professor Normann Aanesland ved Norges Landbrukshøgskole. Sammen med forskerne Olaf Holm og Inger-Lise Labugt står han for den mest omfattende undersøkelsen av hvilke konsekvenser boplikten medfører.

Tja, man har hver sin måte å lese statistikk på.
(Bente Jørgensen TB 23-04-2010) Det Veierland har klart å skjerme seg mot er økt innflytting!

Udokumenterte påstander kan ikke gjentas for ofte:
(Svein Trollsås sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – For å skape bolyst, må vi ha vekk boplikten, sier Svein Trollsås klart og bestemt.