Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Pressens faglige utvalg

Veierlendingen er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg

Red. 2: Bjørn Arve Iversen

Pressens Faglige Utvalg — PFU
PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Dette omfatter blant annet nettpublikasjoner. PFU vurderer om vi som skriver for andre holder oss til blant annet Vær Varsom-plakaten. De uttaler seg om forholdet og uttalelsene offentliggjøres.

Utvalget kan også vurdere om institusjoner, organisasjoner eller personer behandler presse og pressefolk slik at disse får rimelige arbeidsforhold under utøvelse av sin informasjonsoppgave.

Vi venter i spenning på PFUs konklusjon.

Vår sak
Annmelder er anonym, men anmeldelsen gjelder et stykke som het Ramski og garasjesameiet. (25-01-2013). I dette stykket hadde jeg skrevet at Bente Jørgensen hadde solgt en garasje til Trond Ramski. Det korrekte var at Bente Hobæk hadde solgt en garasje til Ramski.

I første omgang foreslo representanten fra PFU at jeg jo bare kunne rette det i teksten. Jeg kunne fortelle at det hadde vi gjort straks vi ble oppmerksom på feilen. Da vi så videre kunne fortelle at vi i samme stykket og et nytt stykke (som dermed kom øverst på nyhetslisten) beklaget det hele hadde han ikke nye tiltak å foreslå. Jeg fortalte dessuten at jeg hadde sluppet inn alle som ville uttale seg om feilen.

Problem
Kravet er vanligvis at dementi og rettelse skal foretas i samme medie og med samme styrke som den opprinnelige påstand/feil. Det er ikke noe problem. Det er for lengst gjort. Problemet er at noen har tatt kopi av det opprinnelige innlegget (det med feil). Denne kopien har de så sendt til et antall mottakere som ikke er abonnenter. Dette er heldigvis ikke vårt ansvar, men det er selvfølgelig uheldig at disse mottakerne IKKE får noen rettet versjon og heller ikke noen beklagelse.

En ting til. Hvor galt er det egentlig å selge en garasje til Ramski? Her settes himmel og jord i bevegelse (les PFU) langt utover sine proposjoner. Det å selge garasje til Ramski er ikke gjort i ren og pur ondskap. Det tror i alle fall ikke vi. Det er ikke straffbart, det er kun en overtredelse av garasjesameiets vedtekter.