Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Gjesteplasser på Veierland

Gjesteplasser på Veierland

red 2 for Veierlendingen

Det er to store bryggeanlegg på Veierland. Et i Albykilen og et på Båsløkka. I Albykilen finner vi Veierland båtforenings anlegg. Anlegget på Båsløkka eies av Tangen Bryggesameie.

IMG_1393_1024

Veierland båtforening
Formann i Veierland båtforening er Øystein Lundemo. Det er litt usikkerhet rundt hvor mange båtplasser det er i anlegget, men det ser ut til å være 40 faste båtplasser og 8 bøyeplasser for gjester. Gjestene har med andre ord ikke båser og får heller ikke ligge longside.

Prisen for å ligge i Albykilen er kr 100,- dersom liggetiden er mindre enn 12 timer. Ellers er døgnprisen kr 200,-. Det betales kontant i båtforeningens klubbhus eller ved å benytte giro. Det tas inn i overkant av 20.000,- kr pr år.

Utleie av gjesteplasser starter 15. april og avsluttes 15. oktober. Dette samsvarer med åpning stengning av foreningens toalett og søppeøtømmingen ved brygga.

De faste plassene i Albykilen er forbeholdt fastboende.

Foreningen har forøvrig søkt Veierland vel om kr 10.000,- i støtte til drift av disse gjestepassene.

Tangen bryggesameie
Formann i Tangen bryggesameie er Anine Stousland. Dette anlegget har også 39 båtplasser. Her er det imidlertid ingen gjesteplasser.

Plassene er fritt omsettlige, men må knyttes til et gårds- og bruksnr på øya. Det er kun tillatt med en båtplass pr bruksnr. Et flertall av plassene eies av hyttegjester.

Tangen båtforening fikk 20.000,- i «infrastrukturstøtte» fra Veierland vel i 2012.

Veierland vel henvender seg i disse dager til bryggesameiet og oppfordrer dem til å opprette gjesteplasser.