Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Nå må vi videre

Nå må vi videre

red 2 for Veierlendingen

Tone på Dagros
«Nå må vi videre» skriver Tone M. Torgersen i Tønsberg Blad den 31. juli. Stykket er et innlegg til forsvar for Alf Ranheim. Hun hevder Marite Juul har misforstått hele skolesaken og hun sier videre at «høringen til Bolyst konkluderer derimot ikke med at skolen skal legges ned i 2011 … ». Hun synes derfor det er rart at Marite Juul har oppfattet det dit hen at Bolyst ønsket å legge ned skolen. Hun påpeker at selv om Alf Ranheim har leilighet i Åsgårdsstrand så er han å anse som fastboende på Veierland.

Hun synes Jon Andersen i Arbeiderpartiet uttalte seg fint da han gjorde det klart at de ikke ville anke et flertallsvedtak for nedleggelse.

Hun støtter Alf Ranheim i at man nå må snakke sammen igjen. Hun slår samtidig et slag for Bolyst: »Bolyst Veierland jobber for utvikling og ivaretakelse, miljø og kultur.»
_______________________________________

Tone M. Torgersen er medlem i Bolyst.

Alf Ranheims innlegg: Samhold gir styrke

Marite Juuls innlegg: Om garasjer og lommebøker

Bolysts innspill vedrørende skolen (fra Bosted Veierlands nettsider):

Innstilling til sak 012/11 Utvikling av Veierland

På vegne av 60 fastboende på Veierland, som har underskrevet en kontrollerbar liste opp mot folkeregisteret med gårds og bruksnr., skatteliste og hvor alle er over 18 år, ønsker vi Alternativ 3 for framtiden. Vi foreslår at teksten endes til:

Primært:
Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. Bolig og arealutvikling i tråd med forslag til ny kommunedelplan. Tiltak for befolkningsutvikling innføres.

Sekkundært:
Alternativ 3: Nedleggelse av skole og opphevelse av boplikt. Bolig og arealutvikling i tråd med forslag til ny kommunedelplan.

Framdrift:
Vi ønsker en så rask framdriftplan som mulig uten en vond og lang prosess.
Vennlig Hilsen

Bolystgruppen på Veierland


Vår kommentar: Dette er dementert lokalt på Veierland, men så langt vi kjenner saken er det ikke sendt noe korrigerende brev til kommunen. Kjenner du til noen dementi til formannskapet så gi oss beskjed.


I kapittelet «Hva vi ønsker oss for framtiden» (side 5) skriver de videre:
Skolebygningen foreslås å være en aktiv bygning med kunst, historielag, fritidsaktiviteter, bruktkafe, eller annen aktivitet.

«Skolen har bolystgruppen aldri diskutert» skriver Geir i sin dementi. Allikevel har de forslag til hva den kan brukes til. Hva med å bruke den som skole?

Eller har de bare innsett at skolen ikke kan overleve uten boplikt.

60 underskrifter
Hvordan er det mulig å vise til 60 underskrifter som kommunen aldri har fått? Det er bare høyres leder som sitter på disse — eller?

Og hvordan kan man hevde at en hemmelig liste er kontrollerbar?