Finn fram

Her kan du finne det du leter etter. Vi benytter både arkiv, kategorier og nøkkelord. Klikke du en kategori får du fram alle sakene i denne kategorien osv.

Litt fra Veierland vel

De små velsakene

red 2 for Veierlendingen

Her er litt info fra siste velmøte.

Boyer
Tidligere lå det flere bøyer utenfor kommunebrygga på Tenvik. Et par av disse forsvant sist vinter. Dessuten var det plass til en båt eller to som kunne fortøye på innsiden av gjerdet til Hesnes Group. Her er porten låst og bøyene på den siden kan ikke lenger benyttes. Veierland vel har henvendt seg til kommunen for å få lagt ut nye bøyer for de som har forsvunnet. De vil dessuten ha adgang til bøyene på innsiden av gjerdet — slik det var tidligere. Saken er ikke avsluttet.

Nøtterøy kommune har økt leien garasje-eierne betaler til kommunen fra kr 1.250,- til kr 1.500,-. Endringen var en del av det garasjevedtaket (sak 099/12) som i sin helhet ble opphevet av fylkesmannen. Veierland vel er derfor av den oppfatning at det er gammel leie som skal gjelde inntil nytt gyldig vedtak er fattet. Nå er situasjonen at noen har betalt gammel avgift og noen har betalt ny. Garasjesameiet har også vært engasjert i denne saken som ikke er avsluttet.

Det er avholdt et samlemøte for Nøtterøys velforeninger der Nøtterøy kommune møtte velforeningene. Det viste seg imidlertid at møte var i regi av Vellenes fellesforbund. Veierland vel var tidligere medlem av denne foreningen, men var misfornøyd med hvordan foreningen behandlet veierland vel i bopliktsaken. Fellesforbundets leder gikk ut i avisa Øyene og kritiserte Veierland vel for foreningens standpunkt i bopliktsaken — uten å konferere med Veierland vel på forhånd. Dette skjedde tildels samtidig med at Bolyst ble (og er?) medlem i foreningen.

Veierland vel, som nå er medlem av Velforbundet, valgte derfor ikke å delta på dette samlemøte.

Biblioteket låner lokaler av Veierland vel. Slik det nå ser ut blir biblioteket lagt ned når skolen forsvinner. Nedleggelsen ble diskutert og selv om alle synes det er trist at biblioteket legges ned er man inneforstått med at det blir for dyrt å opprettholde når det ikke lenger er behov for skolebibliotek.