Ellen Rishovd Karlowicz

Møte med nye Færder kommune

Det var stort fremmøte da kommunen møtte Veierlendingene på Vellet .

Se hele artikkelen…

Kunstledhytta på Veierland

Ellen og Jacek har flyttet inn i «nye» atelier i Veierland skole.Se hele artikkelen…

Nytt møte om skolen

Veierland vel fikk en hyggelig innbydelse til møte med Nøtterøy kommune (Ole Karsten Onarheim) og Oslofjorden Friluftsråd (Anne Sjømæling). Møte ble avholdt på skolen etter arbeidstid og vi ble informert om skolens framtid.

Se hele artikkelen…

Veierland skole som kunstledhytte

Rådmannen har utredet bruk av Veierland skole som kystledhytte, eventuelt i sambruk med kommunal natur-/leirskole og andre aktiviteter. Hun har også vurdert salg av eiendommen.

Se hele artikkelen…

Ellen med kunstutstilling i Tønsberg

4. oktober til 16. november 2014 har Ellen en utstilling i Vestfold Kunstsenter i Tønsberg. Ellen viser pastell og oljemalerier. Ellen sier selv at livet på Veierland betyr mye for hennes uttrykk. Ta turen — det er hun vel verdt.

Se hele artikkelen…

Veierland vels 68. basar

Veierland vel har avholdt sin årlige basar. I år var det Monica og Anne som var basarsjefer. To gode naboer som ved en tilfeldighet heter Iversen til etternavn. Da de avholdt sine første basarmøter startet de forberedelsene til Veierland vels 69. basar. Den første basaren ble avholdt på Alby i 1946.

Se hele artikkelen…

Arbeidsgruppe skolehus

Veierland vel jobber aktivt for at Veierland skole skal forbli en institusjon på Veierland. I den forbindelse har Vellet satt ned en stor gruppe som skal jobbe med saken.

Se hele artikkelen…