Tones garasjebrev

Påstand mot påstand — uten og med dokumentasjon

red 2 for Veierlendingen

Tones brev
Tone Torgersen har skrevet et brev til Nøtterøy kommune i sakens anledning.

Kort fortalt sier hun at:
  • En kommune kan ikke kreve folkeregistrert adresse ved tildeling av garasje. Deres kilde skal være Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Hun påstår videre at det ikke foreligger noen samlet avtale for garasjene i Veieland garasjesameie.
  • Hun hevder at hver enkelt garasjeeier kan hevde egen avtale med kommunen «etter 5-årsregelen i loven».
  • Hun skriver at de nye og de gamle garasjene driftes etter to forskjellige «sameieformer».
  • Hun skriver at et flertallsvedtak i garasjesameiet ikke kan legges til grunn ved beslutninger dersom det «ikke gagner fellesskapet».
  • Hun hevder at «I dette garasjesameie er det mye rart,og boplikt i garasjen er for enkelte altoverskyggende. Men nå har vi ikke lenger boplikt og slike tilstander kan ikke fortsette.»
  • Hun mener advokat Knut Bjørnli er «inhabil i juridisk forstand»og ikke kan representere garasjesameiet fordi han står på venteliste.
  • Hun ønsker at kommunen skal si opp avtalen med garasjesameiet.

Garasjesameiets reaksjon
Garasjesameiet reagerer svært forsiktig på dette brevet. Sikkert fordi en del av påstandene er løse og svært vanskelig å dokumentere eller motbevise. Kanskje ikke nødvendig å motbevise heller. Garasjesameiets leder, Vidar Ringstrøm, har sendt følgende korte melding til Nøtterøy kommune:
———————————
Hei

Tone Torgersen påstår at det ikke finnes noen samlet leieavtale for garasjene i Veierland garasjesameie.

Den opprinnelige leieavtalen fra 1973 har dere allerede, vedlegger vedtak i Nøtterøy formannskap fra august 1987 som bekrefter at "de regler om disposisjonsrett, overdragelse, leie osv. som gjelder for de nåværende garasjer også skal gjelde for de nye garasjene." (F.sak nr 243/1987 fra 6/8 1987)

Vedlagt vedtak fra 1980 sier forsåvidt det samme, det tok 8 år å få bygd garasjene!

Vennlig hilsen

Vidar Ringstrøm


———————————

Vidars vedlegg kan lastes ned fra Nedlastinger: Avtale1980_1987 Nye_garasjer • Garasjeavtale 1980/1987

____________________________

Faktaboks: Bolyst Veierland
Faktaboks: Garasjesaken