Parkering på Tenvik

Parkering i hovedutvalget

red 2 for Veierlendingen

funny-parking-notes-5
5. mars var parkeringen på Tenvik oppe til behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk.

Vedtaket i hovedutvalget er kommentert i lederen: Parkeringsplasser for partivenner

Rådmannens innstilling
Her er rådmannens innstilling til hovedutvalget:

______________________

Punkt 1. Fastboende på Veierland som ikke leier garasjeplass av Veierland garasjesameie i Tenvik kan leie reservert parkeringsplass av kommunen, leiepris kr 1500 pr. år på
gbr. nr 89/105 i Tenvik.

Punkt 2. Fastboende på Veierland som har 2 biler kan etter søknad tildeles et parkeringskort på ikke reservert plass for bil nr 2 som er registret på fastboende på samme
boligadresse. Pris kr 1500 pr. år.

Punkt 3. Leie for parkeringsplass reguleres i hht. konsumprisindeks.

Punkt 4. Administrasjonen bes utrede kostnadene ved opparbeidelse av ny parkering både i Kjøpmannskjær og i Tenvik og fremme sak til formannskapet før det tas stilling til
eventuell utbygging av nye parkeringsplasser her.

______________________

Dette er et forslag de fleste Veierlendinger og hytte-eiere kan leve med selv om det er behov som ikke tilfredsstilles. Så som at sommergjester ikke får noen leieordning og at familier der to eller fler er i jobb ikke sikres plass.

Vedtak i hovedutvalg
Slik ble vedtaket i hovedutvalget:
______________________

Punkt 1. Bolighus som ikke har garasjeplass i Tenvik kan leie reservert parkeringsplass av kommunen, pluss ett frikort som kan benyttes på ikke reservert parkeringsplass. Leiepris
kr. 1 500,-.

Punkt 2. Næringsdrivende med registrert firmaadresse på Veierland kan tildeles ett parkeringskort etter søknad, pris kr. 1 500,- for reservert plass.

Punkt 3. De som har garasje i anlegget i Tenvik uten mulighet for oppstilling foran egen garasje kan tildeles et frikort som kan benyttes på ikke reservert plass.

Punkt 4. Leie for parkeringsplass reguleres i hht. konsumprisindeksen.

Punkt 5. Administrasjonen bes utrede kostnadene ved opparbeidelse av ny parkering både i Kjøpmannskjær og i Tenvik og fremme sak til formannskapet før det tas stilling til
eventuell utbygging av nye parkeringsplasser.

______________________

En må kunne si at det er spesielt å vedta at et bolighus kan leie parkeringsplass. Det har dessuten den konsekvens at sommergjester med helårsbolig prioriteres på parkeringen foran de som har hytte. Dessuten vil ikke fastboende som leier bolig lenger ha rett til parkeringsplass.

Det er 47 firma registrert på Veierland i dag og det er mer enn 35 bolighus som benyttes som hytte. Disse kan i verste fall legge beslag på 77 nye reserverte plasser. Dessuten blir det slik at bolighusene også får et frikort — dermed er det ikke usannsynlig at de velger å benytte frikortet slik at den reserverte plassen blir nettopp det. Reservert for eventuelle gjester.