Veierland skole • Vedtak i hovedutvalget

Kystledhytte i Veierland skole

red 2 for Veierlendingen

IMG_1226
Bildetekst: Vakre Veierland skole.
Vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur
Rådmannen mannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det betyr at:

Det etableres en kystledhytte på eiendommen til tidligere Veierland skole i regi av Oslofjorden friluftsråd, eventuelt i sambruk med andre aktiviteter i bygget.

Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Oslofjorden friluftsråd og Nøtterøy kommune for å regulere den videre driften av eiendommen.

Samarbeidsavtalen fremmes til politisk behandling, med sluttbehandling i formannskapet.