Veierland skole er 150 år

Veierland skole fyller 150 år

red 2 for Veierlendingen

Veierland skole
Rektor, lærere og elever inviterer tidligere og nåværende elever med foreldre til feiering av Veierland skoles 150 års jubileum. Det skal være hyggelig samvær og enkel bevertning. Feiringen finner sted tirsdag 28. mai klokken 18:00.

De ville gjerne ha beskjed innen 21. mai så vi er litt sent ute, men ring 988 74 951 om du har lyst til å bli med på feiringen.

I 1998 hadde Veierland skole 9 elever og elevtallet var synkende. Boplikt ble innført samme år og i 2001 hadde skolen 20 elever. Dette holdt seg ganske stabilt fram til 2007 da det også var 20 elever ved skolen. I 2011 var det 19 elever ved skolen. Året etter startet bopliktkampen og tilflytting av barnefamilier stoppet opp. I dag er skolen svært nær en nedleggelse.

Skolen har vært og er en sentral del av det sosiale liv på øya. Den har i alle år vært en del av øyas identitet. Den bygningen som benyttes i dag ble bygget i 1918 og har i alle år dekket øyas behov for skolelokaler.