Kunstprosjekt

Vellykket Kick off for kunstprosjektet KA5: Kunstled Vestfold 2019
Kunstnere fra Island, Skottland, Norge og deres samarbeidspartnere hadde en workshop for å planlegge vårens og sommerens prosjekt i regi av Vestfold Kunstsenter.

Prosjektet KA5 (KunstAnlegg5): Kunstled Vestfold 2019, som skal foregå i mai/juni og vises fram i juli og august. Dette er et midlertidig kunstopplegg som etableres på offentlig sted.

Prosjektet skal fokusere på stedsutvikling. Prosjektet gjennomføres på Veierland og i Tønsberg. Vi som hører til på øya (fastboende eller hyttegjest) kan delta i prosjektene. Derfor har det vært et åpent møte på Veierland. Her kunne fremmøtte snakke med kunstnere og samarbeidspartnere. Deltagere er ellers kunstnere og kulturarbeidere fra Skottland, Island og Norge.

De kunstnerne som skal være med på prosjektet fikk oppleve et Veierland med kuldegrader og vintervær. Været var ganske heftig i uken og det ble et eksotisk møte med norsk vinter for våre internasjonale kunstnere. De fikk virkelig se en annen side av «sommerfylket» Vestfold…

Kunstled • Kystled
I dag er det vanskelig å finne den opprinnelige definisjonen på kystled. Selv på Wikipedia leser vi at:

«Kystled er et landsomfattende samarbeid om overnattingstilbud for alle som ønsker å oppleve norsk skjærgård, med både friluftsliv, natur og kystkultur i fokus.»

Siden vi her snakker om et Vestfoldprosjekt antar vi at målet er:

Et samarbeid om kunstprosjekter for alle som ønsker å oppleve Vestfold fylke, med både friluftsliv, natur, kystkultur og kunst/kultur i fokus.

Selv sier de at: «Dette er det første i rekken av Kunstled prosjekter der det langsiktige ønsket er å skape en «led» av kunstprosjekter gjennom fylket og starten på en festival for samtidskunst i Vestfold.»

Kunstnerne
I Tønsberg skal det skotske kunstnerparet Jo Hodges og Robbie Coleman samarbeide med den unge Vestfold kunstneren Linn Horntvedt.

På Veierland skal den Islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir samarbeide med Vestfold kunstneren Tollef Thorsnes.

Jona Hlif Halldorsdottir har 3 år på Akureyri School of Visual Art, 2 år på Glasgow School of Art og 2 år på Iceland Academy of the arts. Hun har hatt en lang rekke egne utstillinger og deltatt i enda flere andre prosjekter.

Jona

Foto: Johann Wimmer

Mer om Jona Hlif Halldorsdottir finner du her: Jona Hlif Halldorsdottir

Tollef Thorsnes er dosent i kunst og håndverk på Universitetet i Sørøst-Norge, og arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og undervisning. Interessefeltene er særlig knyttet til kunsthåndverk, skulptur og arkitektur med hovedvekt på tre, verdighet, sosialsemiotikk og multimodalitet (slå det opp!). Det er også disse områdene han underviser i.Mer om Tollef Thorsnes finner du her: Tollef Thorsnes

Kunstnerne fra Skottland og Island er invitert til private opphold i Tønsberg og på Veierland 3 uker i mai/juni 2019. Prosjektene har begrenset visningsperiode. De vises i juni – august 2019.

Stedsutviklingsperspektivet
Vestfold kunstsenter sier at: Kunst kan være en historiebærer og en verktøykasse for nye måter å utforske problemstillinger og stimulere til selvstendig refleksjon. Vestfold er et fylke rikt på kulturminner og historie, men også et samfunn i endring, en del av det sentrale Østlandsområdet og en aktør i utviklingen av det moderne Norge. Kunstled Vestfold tar for seg stedsidentitet i utvikling.

Tønsberg er regnet som Norges eldste by grunnlagt i 871. Kommunen har ca. 51.000 innbyggere, en god del bevart trehusbebyggelse og mange arkeologiske og historiske områder. Byens handelssentrum står imidlertid som så mange mindre byer overfor utfordringer fra omkringliggende kjøpesentre og færre folk i gatene.

Tønsberg kommune har nylig utarbeidet Byroms-strategi for Tønsberg sentrum, som gir føringer for fremtidig utvikling av 15 byrom. Hensikten er å styrke mangfoldet i sentrum, heve kvaliteten og aktivisere byrommene. Kunstled i Tønsberg skal realiseres i ett eller to av disse byrommene.

Veierland er en øy i Færder kommune. Kommunen har ca. 25.000 innbyggere og på den 4,4 kvadratkilometer store øya Veierland er det ca. 110 fastboende. I sommerhalvåret øker befolkningen med ca. 3.000 sommergjester som inntar hytter og hus.

Veierland har gravrøyser fra bronsealder og de eldste gårdene på øya er omtalt i skriftlige kilder fra middelalderen. Landbruk, fiske og sjøfart var tidligere de viktigste næringsveiene. I dag er de fleste fastboende pendlere til arbeide i Tønsberg og Oslo. En viktig utfordring har vært å opprettholde helårs bosettingen på Øya.

Utvikling av lokale arbeidsplasser og skape rom for gode opplevelser står nå sentralt.

Konkrete steder for realisering av Kunstled på Veierland og i Tønsberg velges ut i samarbeide med kunstnerne, representanter for kommunene og Vestfold Kunstsenters prosjekt-team.

Sponsorer og arrangør
Prosjektet er støttet av: Tønsberg kommune, Færder kommune, Vestfold fylkeskommune og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Arrangør: Vestfold Kunstsenter.