Garasjene i formannskapet

Garasjesaken i Formannskapet
Tønsberg Blad slår garasjesaken stort opp med en helside i dagens TB. Det er overskrifter som «Ordføreren fikk ikke viljen sin» og «Klarte ikke løse flokene».

Møte med garasjesameiet
Administrasjonen har nå hatt møte med garasjesameiet. For kommunen møtte administrasjonssjefen (Per Ole Bing-Jacobsen) og kommuneadvokaten (Tor Hafli). Fra garasjesameiet møtte to fra styre (Vidar Ringstøm og Svein Aurmark). Det kom ikke noe ut av dette møtet. Årsaken ligger i kommunestyrets vedtak som forutsetter vedtektsendringer i garasjesameiet. Noe garasjesameiet motsetter seg.

Sterk uenighet
Ordfører Roar Jonstang forsøkte å gi inntrykk av at det var lagt et slags grunnlag for videre forhandlinger og ville be rådmannen fortsette forhandlingene. Dette fremkom i et notat fra ordføreren. Kommunalsjefen ga senere en muntlig orientering i formannskapet. Her var tonen en annen: «Vi ser det ikke som mulig å oppnå en avtale og ser liten grunn til å fortsette diskusjonen.» Han mente politikerne måtte på banen igjen. Det var frustrasjon blant enkelte formannskapsmedlemmer som pekte på dårlig samsvar mellom ordførerens fremstilling og administrasjonens.

Det forutsettes
Kommunestyrevedtaket (Høyre, FrP, KrF og Bomlista) sier: «… det forutsettes at garasjen skal følge boligen ved salg…». Partiene som sto bak forslaget presset det gjennom uten høringsrunde og uten å informere garasjesameiet om forslaget. De har i ettertid forsøkt å tolke «forutsettes» som en slags mykere føring og ikke en absolutt forutsetning.

Kommunalsjefen var imidlertid klar på at han hadde fått et mandat og at han måtte forholde seg til kommunestyrets vedtak.

Ordføreren presses
Ordføreren håpet fremdeles å kunne komme ut av uføret og ønsket å gi administrasjonen fullmakt til å få til en justering.

Da grep APs Jon Sannes inn og gjorde oppmerksom på at kommunestyrets vedtak forutsatte at garasjene skulle følge boligen ved salg. Han påpekte dessuten at formannskapet ikke kunne tilsidesette et vedtak i kommunestyret.

Resultatet ble at saken kommer opp igjen på neste møte i formannskapet.

Garasjesameiet
Garasjesameiets leder Vidar Ringsrøm tror ikke kommunestyret visste hva de vedtok.

Sameiet har i dag en god ordning med tildeling etter ventelister. I foreningens vedtekter prioriteres fastboende. Slik vil det fortsatt være.

Garasjesameiet har ytret ønske om å kjøpe grunnen garasjene står på.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken