Bro? Seriøst?

De færreste tar broforslaget seriøst

red 2 for Veierlendingen

Øyene antyder på lederplass at forslaget fra Bolyst hadde passet bedre første april. De tror dette kan bli en ny Veierlandssak. Etter å ha snakket med mange veierlendinger tror ikke vi det. Vi har ikke snakket med en eneste en som tar dette forslaget seriøst.

Bolyst, som hevder de har over 80 medlemmer med seg, påstår imidlertid at dette er alvorlig ment. De hevdet tidligere at det som skulle til for å få vekst på Veierland var fjerning av boplikten. Nå innser de kanskje at det ikke hjalp på veksten og sier at «brua er et nødvendig grep for å gjøre øya attraktiv som bosted».

Vi tror lederen i øyene tar feil når de skriver at «Det må bli enklere å komme seg i land med kollektivløsninger». De aller fleste vi møter er ganske fornøyd med fergedriften. Ikke at de ikke ønsker flere ferger på kveldstid, men de innser at en ikke kan bosette seg på Veierland med øyas fordeler uten at dette også medfører enkelte ulemper.

Vellets leder, Lise Sandereid, sier rett ut det mange mener, at det er fullstendig galskap med bro. Hun understreker at vi i dag har en god fergeforbindelse til Tenvik. Hun sier videre at Bolysts forslag om helikopterlandingsplass heller ikke støttes av vellet.

Jutøya 17. mai 2007

Faktaboks: Bolyst Veierland
Faktaboks: Veierland vel