Nytt møte om skolen

Nytt møte om Veierland skole

red 2 for Veierlendingen

IMG_1226

Veierland vel fikk en hyggelig innbydelse til møte med Nøtterøy kommune (Ole Karsten Onarheim) og Oslofjorden Friluftsråd (Anne Sjømæling). Møte ble avholdt på skolen etter arbeidstid og vi ble informert om skolens framtid. Fra Veierland møtte Ellen og Jacek Karlowicz, Marite Juul, Jan Ove Evensen, Knut Bjørnli og Bjørn Arve Iversen.

Oslofjorden friluftsråd
For litt over 80 år siden ble Oslofjorden Friluftsråd stiftet. Deres mål er at alle vi som bruker fjorden og området rundt skal ha best mulig tilgang og muligheter til å bruke fjorden. Tusenvis av mennesker bruker bøyer, brygger, kyststier, kystledhytter, strender, kajakkstativer og annet som er tilrettelagt av Oslofjorden Friluftsråd. De bidrar også med opplæring i form av klasseveiledning, inspirasjonskurs for lærere og ferieklubber.

Alle kommuner og fylker rundt Oslofjorden er med i Oslofjorden Friluftsråd. Staten bidrar også med prosjektmidler.

Bruk av skolen
Nøtterøy kommune har inngått en avtale med Oslofjorden Friluftsråd om bruk av skolen. Nøtterøy kommune har lovet at det skal følge penger med avtalen slik at det kan gjøres nødvendige bygningsmessige oppgraderinger. Oslofjorden Friluftsråd ønsker i sin tur å samarbeide med ressurser på Veierland.

Det vil bli kystledhytte i en del av første etasje (mot øst). På grunn av brannregler vil det ikke bli overnatting i andre etasje. I den andre halvdelen vil det bli mulig for kunstnerne Ellen og Jacek Karlowicz å etablere seg. Både i første og andre etasje. Det kan kanskje bli noe á la kunstfyret utenfor Oslo.

Nå legges pilegrimsruta via Veierland. Det vil gjøre det mer interessant med kystledhytte her ute.

Det har vært interesse blant noen av øyas pensjonister om bruk av kjelleren i skolen. Det vil bli vurdert, men det var ikke så veldig positiv respons på dette. Det ble nevnt at det var for fuktig der nede. Det ble dessuten nevn at midtrommet oppe kunne bli skolemuseum.

Lekeapparatene
På skolen er det en del lekeapparater. Det vurderes om disse skal flyttes til Vellet. De ble i sin tid kjøpt av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved skolen.