Munchs 150 års jubileum

Vår Munch

red 2 for Veierlendingen etter tips fra Unn Smith-Amundsen

Munch
Rispestua har gjennom flere år solgt postkort med et maleri av Edvard Munch. Maleriet er malt her ute på Veierland og har den naturlige tittel «Blomstereng på Veierland». Det var en ung Edward Munch som malte bildet i 1887. Han tilbrakte sommeren med sin familie her ute.

Det spesielle er at dette bildet, normalt lagret og bortglemt langt nede i Nasjonalgalleriets katakomber, nå henger på veggen i Nasjonalgalleriet. Der blir det hengende til 13. oktober. Dette i anledning Munchs 150års jubileum.