Oppgradering på Båsløkka

Kommunen oppgraderer på Båsløkka

red 2 for Veierlendingen

Etter at vi har gjort Nøtterøy kommune oppmerksom på at det er et vedlikeholdsbehov på Båsløkka har de bestemt seg for å ta grep. Nå skal det repareres, forbedres og vedlikeholdes.

StrandaVedBrygga

Stranda på Båsløkka
Nord for kommunebrygga på Båsløkka er det en bitte liten strand. Den er bare noen meter bred, men den er veldig fin for små barn som ikke kan bade fra svaberget lenger bort.

Dessverre har et avløpsrør som er lagt ut på stranda stadig vasket bort sanda. Dermed har det bare vært stein og dype grøfter der. Andre ganger vaskes den røde veigrusen ut på stranda. Nå skal kommunen ordne dette «før årets badesesong». De forlenger røret og fester det til betongbrygga slik at vannet føre lenger ut.

For ordens skyld; det er bare avløpsvann som kommer her. Avløpet fra renseanlegget, som ligger syd for brygga, er allerede ført ut på dypt vann.

Venteboden
Den nye venteboden fikk et strøk maling av dugnadsgjengen. Den trenger imidlertid minst et til og det får den i løpet av sommeren.

Stakekum
Går en opp bakken fra kommunebrygga, forbi krysset og videre oppover så vil en se at det er en liten betongkum nord for veien. Nesten rett ovenfor Rispa (det lille hvite søte koselige huset) eller trafokiosken. Denne ble smadret av kantryddemaskinen for et par år siden. Kommunen vil nå erstatte den ødelagte kummen.

Når sant skal sies så burde denne vært reparert for lenge siden. Kantrydderne ble gjort oppmerksom på skaden og skulle ta seg av dette.

Er det ikke bra da?