Sitt ned og hold kjeft!

Sitt ned og hold kjeft!

Astrid Gundersen (Felleslista Rødt/SV)


Gjengitt med tillatelse — Stykket sto i gårsdagens Tønsberg Blad.

Screenshot 22-02-13 18:41

I Nøtterøy kommunestyre 13.02.13 fremmet Arbeiderpartiet en interpellasjon med anmodning om at den nå etter hvert så berømte garasjesaken i Tenvik/Veierland ble tatt opp til ny behandling. Det ble, for å si det mildt, en aldri så liten verbal batalje ut av det. Høyresida liker åpenbart ikke å bli minnet om at de her har begått særdeles dårlig politisk håndverk. At de langer ut mot opposisjonen er nå en ting, men når den profilerte høyrepolitikeren Erik Holmelin finner det for godt å legge skylda for bråket på veierlendingene, da tror en ikke sine egne ører. Fra kommunestyrets talerstol maner han befolkningen på den idylliske øya til å holde fred, slutte å krangle og gjøre livet surt for hverandre.

Og det skal en høre fra en politiker fra et parti som ikke har gjort annet i løpet av de par siste årene enn å stelle til bråk, uro og utrygghet for flertallet av dem som bor der.
Det har de gjort på denne måten, kort oppsummert:
  • Latt seg presse av en gruppe som kaller seg Bolyst, og som ved hjelp av en hemmelig liste mente å kunne dokumentere at det var flertall for å oppheve boplikten på Veierland. I følge Veieland Vel var det ikke noe ønske fra flertallet på Veierland om å oppheve boplikten, tvert imot.
    • Vedtatt at det skulle lages en kommunedelplan for Veierland i den hensikt å skaffe bedre oversikt over bosetting og muligheter for fremtidig utbygging, for kort tid etter å oppheve dette vedtaket, stikk i strid med ønske fra Veierland Vel.
    • Opphevet boplikten uten forutgående folkeavstemming – stikk i strid med anbefalinger fra Veierland Vel. (Boplikten ble innført etter en folkeavstemming og burde selvfølgelig ikke ha vært opphevet uten en ny slik avstemming).
    • Blandet seg inn i vedtektene til Veierland privat garasjesameie for å tilgodese boligeiere framfor fastboende på øya.

Å skylde på andre er feig strategi. I den grad det er bråk og uro på Veierland, må høyresida selv ta ansvaret for det. Men det er de åpenbart ikke i stand til å se. Og nå vil de ikke høre flere knyst fra folket der ute. ”Sitt ned og hold kjeft,” er budskapet! Makta har talt.

I stedet for å rette pekefingeren mot veierlendingene bør Høyre nå ta til fornuft t og snu i garasjesaken. Det kan være et viktig bidrag til å unngå ytterligere forsuring av stemningen på øya.
____________________________

Faktaboks: Bolyst Veierland
Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel