Brygge og friareal på Tenvik

Gjestebrygge, moringer og mer i Tenvik

red 2 for Veierlendingen

Kjøpmannskjær_-_Google_Maps

Dette er basert på Veierland vels korrespondanse med Bjørn Erikstad (leder for utedrift) Nøtterøy kommune.

Gjesteplasser på Tenvik
Veierland vel er selvfølgelig fornøyd med at gjestebrygga på Tenvik (blå pil) nå er reparert. Derimot er de ikke fornøyd med antall moringer og bøyer. Det er nå bare 2 bøyer igjen der det burde vært 4.

Kommunen gjør det helt klart at de ikke vil legge ut flere moringer eller bøyer. Kommunen mener at det er helt ok om flere båter benytter felles akterfeste og fendrer mot nabobåt. Vi må vel da anta at kommunen mener at moringer og tauverk er dimensjonert for dette. Kommunen mener denne metoden benyttes i mange båthavner med stor gjennomgangstrafikk. Det nevnes ikke hvor disse mange båthavner ligger. Det er nærliggende å tro at disse ligger mer beskyttet mot vær og vind.

Kommunen er klar over at det er rift om disse plassene. De vil derfor sette opp skilt med tekst «Liggetid maks 3 timer». Dette for å hindre at Veierlendinger skal legge beslag på plassene mens de er på jobb. Kommunen mener disse må finne «andre løsninger» — uten å peke på hvilke «andre løsninger som finnes».

Vi vet ikke hva kommunen mener med andre løsninger. I bryggeanlegget syd for fergekaia (grønn pil) er det årelang venteliste. Båtforeningen fikk bygge en del nye båtplasser her for noen år siden, men disse benytter båtforeningen som utleieplasser og påvirker ikke ventelista. Nord for fergekaia har kommunen gitt tillatelse til bygging av flytebrygge med et 20-talls plasser (rød pil) — innenfor gjerdet og utilgjengelig for publikum. Det virker ikke som om kommunen ser at Veierlendinger har et større behov for bår enn andre innbyggere på Nøtterøy.

Friområde
Området innenfor gjerdet til Tenvik Industrier var tidligere tilgjengelig for publikum. Det sto en benk oppe på fjellet og folk som ventet på fergen benyttet ofte denne benken. Særlig på varme sommerdager.

Nå er porten inn til området låst og området er tilgjengelig. I reguleringsplanen for området står det at gjerdet må flyttes til tomtegrensen.

Veierland vel har spurt om hva som skjer med dette. De mener at porten i alle fall bør låses opp.

Svaret fra Bjørn Erikstad i utedrift er at dette punktet ikke ligger under hans ansvarsområde. Han mener Vellet må sende nytt brev merket med byggesaksnummer. Enten er servicenivået i Nøtterøy kommune fraværende eller så er samarbeidsklimaet i kommunen på et bunn-nivå.