Omsetning basaren 2018

Omsetning for tre dager
Her ser er omsetning for basaren på Veierland. Vi må foreløpig ta forbehold siden endelig opptelling i bankens tellemaskin ikke er foretatt.

Resultatet er ikke klart da vi ikke har registrert alle utgifter.

Omsetningen fremkommer ved å ta den kassa aktiviteten hadde ved åpning (før) og telle hva som er i kassa når vi stenger (etter). Differansen er omsetningen.

På tre dager omsatte vi for nesten 200.000,-!

Veierlendingen_2016C

Historikk
Her kan en se utviklingen de siste 16 årene. Vi skal forsøke å få inn resultatet når det er klart.

Basarresultat_2018

Her kan en se utviklingen de siste 16 årene. Vi skal forsøke å få inn resultatet når det er klart.Det er noen som mener det har vært basar på Veierland siden 30-tallet. De første årene var det sannsynligvis en av øyas menigheter som hadde basaren. Veierland vel har hatt basarer helt siden vellet ble stiftet i 1946.

k+Y9nQtZTuijUjDWJ8HeDg_thumb_b69f

Hva går pengene til?
Først og fremst går pengene til drift og vedlikehold av vårt flotte velhus. Et velhus med kjøkken, musikkanlegg, projektor og hva du nå trenger.

Vellet holder øya med en flott lekeplass for barna. Det er dessuten er det en fotballbane som brukes masse og det siste nye er et utendørs treningsanlegg — en gave fra en av øyas fantastiske hyttegjester.

Øyas grendemuseum eies og vedlikeholdes av velforeningen. Det samme gjelder garasjen og uthuset ved Vellet. I garasjen finner vi sykebil og brannvogn.

Sykebilen er eiet og driftes av Vellet som også har en beredskapsgruppe for brann og ulykker. Flere i beredskapsgruppa har kurs (med stadige oppdateringer) i bruk av Vellets hjertestarter.

I velhuset er det masse inventar som kan lånes av medlemmer (om det ikke kolliderer med utleie av velhuset).

Filmklubbens utstyr er kjøpt og betalt av Vellet.

Veller har satt opp skilter på Øya og på Tenvik/Engø.

I tillegg bidrar vellet til eksterne prosjekter som ny ventebu på Båsløkka og vedlikehold av ventebu på Vestgården. Foreningen arrangerer foredrag og fester på Vellet.

Vellet drifter dessuten Veierlendingen.

… og masse annet.

Takk til alle
Basaren er Veierlands største dugnadsprosjekt. Gamle og unge, hyttefolk og fastboende.

Basaransvarlige i år var Tone og Knut Bjørnli, men disse er bare to av mange. Jeg tør ikke nevne fler ved navn — jeg vil uansett glemme noen. Det jeg kan si er at det er utrolig mange som stiller opp. På kjøkken, i caféen, ved loddsalget, i boksalget, i banken, på skytebanen, i ballkastet, i tombolaen og i fiskedammen.

Kari Paulsen var nok eldstemann, men jeg er kjempeimponert over de helt unge også. De befant seg i fiskedam, i ballkast og i skytingen. Til enhver tid var det mellom 20 og 30 i arbeid i basarens åpningstid.

Vi må heller ikke glemme forarbeidet. Det lages plakater, vaktlister og det kjøpes gevinster. Telt skal opp og ned. Etter basaren er det rydding og en masse gevinster som skal fraktes rundt. Allerede nå planlegges neste basar.

Helt til slutt må vi nevne alle de som bidrar med gevinster til basaren. Masse flotte gevinster.

vqU4YEf6RXGCUDBj9yY2mw_thumb_b67f

9UmLuV5KQzqFzeKElQNEMg_thumb_b67d