Foredrag og medlemsmøte

Foredrag på Vellet

red 2
for Veierlendingen

hobbithouse
Bildetekst: Det perfekte hus for en hobbit.


Torsdag 23-10-2014 kl. 19.30 er det medlemsmøte på Veierland vel. Først blir det foredrag, deretter medlemsmøte.

Sivilarkitekt Rolf Jacobsen
Sivilarkitekt Rolf Jacobsen, fra Gaia Prosjekt, kommer for å holde foredrag om «Bærekraftig arkitektur - Aktivhus - Økolandsbyer».

Han kommer med fergen som går fra Tenvik 16.20-ferja og skal ta en runde for å se på et område som kanskje kan brukes til en økolandsby. Alle som vil kan være med.

Foredraget
Han vil snakke om økolandsbyer som ide, Hurdal økolandsby, økologiske boliger og aktivhus. Det er mulig han vil diskutere et konkret prosjekt for Veierland.

Økolandsbyer
En økolandsby har to mål. Den skal være med på å skape et godt miljø og skal fremme en livsstil som krever minimalt med ressurser. Målet er et bærekraftig samfunn. I Danmark viser studier at de som bor i økolandsbyer har et klimagassutslipp som bare er 33% av det en gjennomsnittsdanske har.

Hurdal økolandsby
Det finnes i dag hundrevis av økolandsbyer over hele verden. Hurdal økolandsby er et vellykket eksempel på en slik landsby.

Økologiske boliger og aktivhus
Et økologisk hus er basert på energi- og materialstrømmer fra naturlige økosystemer, og forbedrer dermed heller enn forringer miljøet. Som et økosystem, sparer det økologiske hus ressurser (energi, vann, mat og materialer). Det kan til og med produsere ressurser (mat, vann, energi) som kan utnyttes andre steder.

Et passivhus er et hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av normen for tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Det finnes i dag ingen absolutt standard for aktivhus, men tanken om et aktivhus er at en skal tenke mer altomfattende. Ikke bare energiforbruk, men Co2-utslipp.

Passivhus eller aktivhus, selv de lærde strides om hva som er best. Passivhus er konstruert for et minst mulig energibruk ved å være tettest mulig gjennom utstrakt bruk av isolasjon, plast og mekanisk ventilasjon. Aktivhus er godt isolerte, pustende og baserer seg på utstrakt bruk av naturlige materialer.

Passivhus er i dag beskrevet i en Norsk Standard. Aktivhus har ingen slik definisjon — i dag.