Brannstasjonens nye dører

Brannstasjonen har fått nye dører. Det er dessuten gruset og drenert forran garasjedørene. Dette har vært et spleiselag mellom Vellet og Hytteeierforeningen.

Nye porter på brannstasjon - 1

Faktaboks: Veierland vel