Parkeringsordningen behandlet ordinært

I Tønsberg Blad hadde posisjonen på Nøtterøy et innlegg der de forsvarer behandlingen av garasjesaken på Tenvik. Innlegget er signert Hans Christian Bøe (Høyre), Bjørn Kåre Sevik (FrP — varaordfører) og Ragnar Skau Nilsen (KrF).

Innlegget er svært kort. De beskriver saksgangen som ordinær selv om forslaget først ble presentert på formannskapsmøte før kommunestyremøte. De hevder i sitt innlegg at siden saken ble drøftet i møte med ordfører (Høyre) samt i møte mellom representanter for posisjonspartiene. Opposisjonspartiene fikk også anledning til å diskutere saken i partienes gruppemøter.

De hevder dette er helt ordinær saksgang.

De hevder at ryktet om at Bente Jørgensen (Høyre) er arkitekten bar forslaget er et rykte og en påstand. Ellen Solberg (tidligere Høyre) er av en annen oppfatning. De synes det er under enhver kritikk å gå ut å beskylde noen ved navn uten å ha dokumentasjon for dette. Selv om Ellen altså var til stede.

De avviser dessuten at habilitet er et problem i denne saken.

____________________________

Faktaboks: Garasjesaken