Politisk løgnaktighet

POLITISK LØGNAKTIGHET PÅ NØTTERØY

Hans Chr. Bøe (Høyre)


Gjengitt med tillatelse — Stykket sto i gårsdagens Tønsberg Blad.

Den såkalte garsje-saken på Veierland har skapt mye oppstyr den siste måneden. At opposisjonen på Nøtterøy er kritiske til vedtaket gjort i Kommunestyret før jul er selvfølgelig helt legitimt.

Derimot er forsøket på å anklage det borgerlige flertall og Høyre’s Bente Jørgensen spesielt for ”lemfeldig omgang med et så alvorlig spørsmål som habilitet” nok et dårlig skjult angrep på sine politiske kolleger som savner ethvert grunnlag i virkeligheten.

Jeg mistenker ingen folkevalgte på Nøtterøy for å ha sagt ja til sitt verv med formål å berike seg selv. Jeg tror hele Kommunestyret er klar over habilitets-reglene, og gjør sitt beste i å varsle hvis en føler at en er i risikosonen. Slik har det også vært gjentatte ganger for Bente Jørgensen, etter at hun ble valgt inn i Kommunestyret og Formannskap høsten 2011. Siden hun bor på Veierland har hun et uttall ganger i forbindelse med boplikt-saken i 2012 tatt opp habilitets-spørsmålet, men som kjent kom Fylkesmannen i Østfold fram til at ingen Veierland- bosatte var å regne som inhabile i boplikt-saken. Alle er vel nå kjent med at dette vedtaket sannsynligvis økte verdien av boligeiendommer på øya, noe vi borgerlige partier synes er bare rett og rimelig som tilhengere av privat eiendomsrett.

Når så Formannskapet og Kommunestyret i juni 2012 behandlet budsjett 2013 driftsforbedringer, hvor p-avgift i Tenvik var en av 4 spesielt nevnte poster, opplyste Bente Jørgensen at hun eide garasje i Tenvik og ba om å få vurdert sin habilitet. Ingen syntes det var noe problem. 5 måneder senere kommer saken opp igjen, denne gang som egen sak til budsjett-behandlingen. Fortsatt er det p-avgift som er temaet, selv om rådmannen også innstiller på at avtalen med garasje-sameiet skal reforhandles. Bente Jørgensen er fortsatt habil i Formannskapet 28.11, men der blir saken utsatt og tatt opp igjen i Kommunestyrets endelige budsjett-behandling 12.12. På veien dit blir et omfattende vedtak på mange punkter om p-avgift og ekstra p-plasser for Veierland supplert med en setning om at garasjen skal følge boligen ved salg. Verken Bente Jørgensen, undertegnede eller noen andre var inne på tanken at denne ene setningen plutselig kunne gjøre henne (og Ellen Solberg) inhabile.

Når Berge og Gundersen nå beskylder de borgerlige for bevisst ikke å ta opp habilitets-spørsmålet ved denne korsvei, er det en alvorlig påstand og den er usann. Bente Jørgensen hadde x antall ganger i 2012 bedt om å få vurdert sin habilitet, og alle instanser mente hun var å betrakte som habil.

Nok en gang påstår Berge og Gundersen at de ”ikke visste at Bente Jørgensen hadde private interesser i saken”. Jo, det fikk de to opplyst i Formannskapet 13.06.12. En helt annen sak er at dette var glemt ½ år senere. Det er faktisk forståelig. Men å gjenta denne påstanden uke etter uke etter at vi har minnet dem om fakta (senest i K-styret 13.02) fremstår nå som regelrett løgnaktig oppførsel. Den føyer seg inn i rekken av slike fra Berge i denne saken og minner mest om personforfølgelse for å oppnå politisk gevinst. Hvor mye skal en person tåle av urettferdighet?

Høyre på Nøtterøy jobber for å utvikle kommunen til et enda bedre sted å bo, og vi gjør det ved å følge det program vi er valgt på. Et politisk flertall bestemmer uten at det kan kalles overkjøring og jeg vil på det skarpeste ta avstand fra beskyldningen om å ”kutte svinger”. Kanskje Berge og Gundersen burde revurdere hvem og hva som bidrar til troverdighet og tillit?

____________________________

Her er stykket Hans Chr. Bøe svarer på:
Habilitet og maktarroganse
Faktaboks: Garasjesaken