Garasjene på Veierland igjen

Garasjene på Tenvik igjen

Bjørn Kåre Sevik og Bjørnar Daae hadde tirsdag 29. januar et innlegg om garasjestriden på Veierland. Jeg tar utgangspunkt i det kommunale vedtaket av 12. desember 2012 der det står at tilbudet om garasje skal gå til alle registrerte bolighus og at det forutsettes at sameieren (medlem av Veierland Garasjesameie) må eie bolighus på Veierland. Dessuten at garasjen skal følge bolighus ved salg.

Jeg skal forsøke å gjøre mitt tilsvar så pedagogisk at de to herrer og flertallet i kommunestyret kanskje forstår hva de har gitt seg ut på.

Med bolighus mener de formodentlig nå de hus som opprinnelig ble bygget som bolig, og som var omfattet av boplikten da den gjaldt. Det vil si rundt 120 hus. Av disse bebos 58 i dag av fastboende veierlendinger. Det vil si at rundt 60 er ferieboliger.

Sevik og Daae skriver at dagens ordning ”vil kreve kontroll og oppfølging på boplikten som nå er fjernet. Derfor har vi valgt å forholde oss til registrerte bolighus”.

Det høres jo tilforlatelig ut, men nå skal vi se litt på konsekvensene.

Først dette at garasjen skal følge boligen. Jeg og min kone bor på Veierland hele året, og har garasje på Tenvik. Hvis vi nå skulle velge å flytte på land, eller til Spania for den saks skyld, og beholde huset på Veierland som feriebolig, kan vi også beholde garasjen. Hvis vi skulle velge å selge, følger garasjen med huset. Selv om kjøper er sommergjest og akter å bruke garasjen bare noen uker i året. De som står på førsteplass på ventelisten kan se langt etter vår garasje. De kan også se langt etter alle garasjer, med mindre de velger å selge sitt hus og kjøpe vårt hus eller andre hus med garasje som kommer ut for salg. Med andre ord: De får aldri noen garasje. Sånt synes vi er blodig urettferdig overfor dem som vitterlig bor her og som er nødt til å skrape is av bilen på Tenvik om vinteren.

Sevik og Daae skriver at de ikke ønsker å blande seg inn rekkefølgen på ventelisten i garasjesameiet, men forventer at den samsvarer med når søknadene er kommet inn. Og de forventer at listen er åpen på samme måte som ventelister i båthavnene. Det er nesten en insinuasjon. Selvfølgelig praktiseres åpenhet fullt ut.

Og så skriver de, og det er nesten ikke til å tro: ”At garasjesameiet i sine vedtekter ønsker å prioritere bolighus som er bebodd, har vi ikke noe problem med.” Når garasjene skal følge boligen, er det jo ingen å prioritere på venteliste. Det kommer ingen garasjer i omløp, de er jo knyttet til eksisterende bolig!

Og hva med dem som leier bolig og har garasje i dag? Selges det huset de er leietagere i og de må finne seg en annen bolig å leie, mister de garasjen. Rettferdig?

Nei, vedtaket i kommunestyret er komplett uforståelig for oss. Vi skulle kanskje glede oss over at vi nå har en garasje som kan selges sammen med huset og dermed gi en bedre pris. Men det gjør vi ikke. Veierland er for mange av oss et samfunn som setter rettferdighet og solidarisk oppførsel foran lettvinte kroner på konto. Det er sørgelig å se at flertallet i Nøtterøy kommunestyret ikke forstår det. De håpet på ro etter at bopliktspørsmålet var avgjort. Det blir det ikke!

Svein Aurmark
Båsløkka
Veierland
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken