Basaren 2013

Basartid

red 2 for Veierlendingen

Vellet 65 år
For Veierland vel er basaren en av årets viktigste begivenheter. For Vellets økonomi er det den viktigste.

Årets basar starter onsdag 17. juli og fortsetter fredag 19. og lørdag 20. juli. Møt opp og støtt vellet. Det er sikkert behov for hjelp til gjennomføringen også.

Vellet er viktig for øya. Vellet står bak og/eller støtter brannberedskapen, syke-/skadeberedskapen, hjertestarteren, sykebilen, velhuset, lekeplassen, fotballbanen, lekeplassen, ventebuene, krakkene som er utplassert, filmklubben, rispestua og mye annet.

Omsetningen har steget jevnt og trutt fra 123.000,- i 2002 til fjorårets omsetning på 148.000,-. I rekordåret 2010 omsatte vellet for 153.000,- på disse 3 dagene.

Resultatet har vært mer stabilt. Foreningen satt igjen med 85.000,- i 2002, mens tallet på bunnlinjen ble 89.000,- i 2012. Dette siste er forøvrig All Time High.

Årets basarsjef er Vellets leder, Lise Sandereid.

For ordens skyld. Bilen er IKKE en basargevinst. Bildet er fra innvielsen av øyas nye flotte sykebil.