Terje Edskerud Enersen til minne

Terje Edskerud Enersen til minne

Terje Enersen
I oktober kom den triste meldingen om at Terje Edskerud Enersen var død. Han hadde vært mye syk sist sommer, men på høstparten bedret helsen hans seg betraktelig. Vi trodde derfor det verste var over, men slik gikk det altså ikke.

Terje var en stor Veierlandspatriot, og hadde slekt langt tilbake her. Han var sønn av Karin Margith og og Fridtjof Enersen. Karin Margith var igjen datter av Karen Olga Edskerud og hvalskytter og fangstebetyrer Karsten Kristensen. Han var igjen eldste sønn av Marie og Lars Kristensen på Tangen nordre. Karsten kjøpte eiendommen Løkke nordre med to små hus av sin far Lars Kristensen. Hvor gamle de to husene var, vet ingen. Hovedhuset ble revet i 1922-23, og ”Aasgaarden” ble deretter bygget slik vi ser husene i dag.

Terje var sjøkrigsskoleutdannet, og hadde en yrkeskarriere både i sjøforsvaret og i handelsflåten. Han og kona Helle bodde derfor i lange perioder i utlandet, der Terje hadde store og ansvarsfulle jobber for ulike rederier, ikke minst med nybygging av skip.

Men han vendte hver sommer tilbake til Veierland, og da han ble pensjonist bodde han og Helle her mesteparten av året. Her kunne de også glede seg over mange besøk fra datteren Karoline og barnebarnet Elise.

Da Veierland Vel i 2009 nedsatte en bokkomité med formål å utgi en bok om alle fastboendeeiendommer på Veierland, var det ingen overraskelse at Terje og Helle ble spurt om å bli med. Med store lokalhistoriske kunnskaper og tilsvarende entusiasme gikk de løs på oppgaven. Vi som ble de øvrige medlemmer av komitéen startet et arbeide som ikke bare ga oss verdifull kunnskap om Veierland, men også en masse glede og som skapte et varig vennskap.

Nesten alle bokkomitémøtene ble holdt hos Terje og Helle på ”Aasgaarden”, bortsett fra da det enkelte ganger var så kaldt at det ble for tungt å fyre opp. Da var Kari Paulsen på Vestgården vertskap for komitéen.

Møtene hos Terje og Helle ble alltid innledet med et varmt måltid. Deretter ble det mange timer med gjennomgang av gamle dokumenter og bilder. Til slutt munnet arbeidet ut i utgivelse av boken ”Hus og folk på Veierland” sommeren 2011, med stor fest på Vellet og deltagelse av blant andre fylkesmann Erling Lae. Opplaget er i dag nesten utsolgt, og salget av bøkene har tilført Veierland Vel mange penger.

Terje ble bisatt i Ullern kirke 12. november 2013, under stor deltagelse. Mange Veierlendinger var også til stede. Familien skrev i dødsannonsen at like kjært som blomster var en gave til Veierland Vel. I skrivende stund er denne sjenerøse gaven på kr. 17.000.

Veierland Vel har mye å takke Terje Enersen for. Vi som deltok i bokkomitéen takker for alt vi fikk lære om øya, men først og fremst for alle hyggelig stunder og all humor som han formidlet.

Svein Aurmark
Båsløkka