Politisk løgnaktige?

Garasjesaken på Veierland – Svar til Hans Christian Bøe

Astrid Gundersen (gruppeleder for Felleslista Rødt/SV)
Arne Magnus Berge (gruppeleder for Venstre)

Gjengitt med tillatelse — Stykket sto i lørdagens Tønsberg Blad.

Screenshot 18-02-13 22:19

I sitt innlegg i TB 25.02.13 forsøker Hans Christian Bøe, (H) å argumentere for at vi farer med så løsaktige påstander at de kvalifiserer for det han kaller for politisk løgnaktighet, hva nå det måtte bety. For oss er en løgn en løgn om den er politisk motivert eller ikke. Men vi farer altså ikke med usannheter.

Som vi påpekte i vårt innlegg, er vi som politikere selv ansvarlig for å melde fra om bindinger som kan føre til inhabilitet. Bente Jørgensen ba ganske riktig om å få sin habilitet vurdert i formannskapsmøte den 13.juni i fjor da spørsmål om parkeringsavgifter i Tenvik var oppe til behandling. Opposisjonen hadde da ingen bemerkninger til hennes habilitet fordi saken gjaldt parkeringsavgiftene generelt. Så langt er vi altså enige.

Men det Bøe åpenbart ikke forstår, er at saken endret karakter i formannskapet den 12.12.12 og senere i kommunestyret samme dag. Da dreide seg ikke lenger bare om generelle økninger i parkeringsavgiftene, men at garasjer skulle følge boliger ved salg og ikke lenger forbeholdes fastboende, slik regelverket er blitt praktisert siden 1973. Forslaget om å ” forutsette” (Kst. vedtak 12.12.12) at garasjesameiet endret sine vedtekter i tråd med dette, ble fremmet ”over bordet” uten forutgående saksutredning, og uten at opposisjonen var varslet på forhånd. Det er et faktum.

Alle forstår at en slik vedtektsendring vil bety økonomisk gevinst for de få dette gjelder. Derfor burde habilitetsspørsmålet vært reist. Det må det faktisk være lov å mene uten å bli beskyldt for å være ”politisk løgnaktige.”

____________________________

Her er stykket til Hans Chr. Bøe (26-02-2013): Politisk løgnaktighet
Faktaboks: Garasjesaken