Basarresultat 2017

Basarresultat 2017

red 2 for Veierlendingen

Veierland vels årlige basar er selve grunnlaget for foreningens eksistens slik den i dag fremstår.

Økonomi
Vi har fremdeles ikke regnet ut årets resultat da vi ikke har full oversikt over utgiftene enda. Uoffisielle tall for omsetningen har vi imidlertid. Her fordelt på dager og aktiviteter.


Basaromsetning_2017

Foreløbige tall for omsetningen er altså 165.600,- for alle tre dagene.

På utgiftssiden har vi alt fra geværer til skytingen, innkjøp til caféen og (selvfølgelig) alle gevinstene. Dersom vi ser på tidligere år burde dette gi 80 - 90 tusen i netto.

Her er noen tidligere år.


Banners_and_Alerts_and_Basarresultat_2017

Aktiviteter
Det er mange som har gitt flotte gaver

Dugnadsånd
Det er mange som har gitt flotte gaver til basaren. Det er alt fra batterilader, bilder og jakker til krabbekoker og ved.

Og fremfor alt er det de rundt 40 Veierlendingene (Hytteeiere og fastboende) som har brukt mange timer av sin fritid for å få dette i havn.

Skal jeg fremheve noen spesielt og det bør jeg jo ikke (men allikevel), så er det barna i fiskedammen og ungdommen i ballkasten. Ja, også damene Monica og Anne som sto for både innkjøp av gevinster og var basaransvarlige. De jobbet i flere måneder før basaren åpnet.

Og stor takk til alle som bruker penger på basaren. Vi vet jo at det er for å støtte Veierland vel. Kasserer kan fortelle at det er noen hytte-eiere som har vært innom med pengegaver fordi de «ikke rakk basaren».

Aktiviteter
Det var ingen nye aktiviteter i år, men for første gang kunne en bruke Vips for kjøp av gjennomgangslodd og tildels i caféen.

Ellers var det ballkast, tombola, luftgeværskyting, stylter, knutebrett, bank, café, gjettekonkurranse, boksalg og selvfølgelig BASAR.

På Karis bord var det gjettekonkurranse og boksalg. Her var dessuten lagt ut bøker med avisutklipp fra mange år tilbake. Utklippsbøkene er laget av Helle Enersen.

Veierland vel
Bor du på Veierland eller har du hytte på Øya? Da bør du være medlem av Veierland velforening. Hvorfor?

For å bli medeier i vårt flotte velhus. Med kjøkken, musikkanlegg, projektor og hva du nå trenger.
For å holde øya med en flott lekeplass for barna
For å holde øya med fotballbane og trimanlegg (det siste er en gave fra en hytteeier)
For å holde øya med grendemuseum
For å være med på å holde kommunen i ørene
For å holde øya med en beredskapsgruppe
For å holde øya med bil til syketransport og transport av andre som trenger det
For å holde øya med hjertestarter

Vellet har masse inventar som kan lånes av medlemmer (om det ikke kolliderer med utleie)
Vellet har trimgruppe som trimmer tre dager i uka. I alle fall om vinteren.
Vellet har filmklubb
Vellet har satt opp skilter på øya
Vellet har bidratt til ny ventebu på Båsløkka og vedlikehold av ventebu på Vestgården
Vellet arrangerer foredrag på Velhuset
Vellet arrangerer fester
Vellet har nettsted som informerer om øya (veierlendingen.no)
Vellet eier brannstasjon og posthus

… og melder du deg inn blir du blir en av oss…