Nytt uthus på Vellet

page1image384
Nytt uthus på Vellet

red 2 for Veierlendingen


Kommunen har nå påtatt seg ansvar for brannberedskapen på Øya og betaler leie for garasjen med brannvogna. Dermed kan den garasjen ikke lenger brukes til vinterlagring av vellets benker, gressklipper og annet som ikke liker å stå ute under snøen.

Veierland vel har derfor bestemt seg for å bygge et uthus. Uthuset skal plasseres mellom gårdsplassen og fotballbanen sånn at tunet lukkes litt mer enn i dag. «Snarveien» til Vestgårdsveien og innkjøringen til plassen mellom vellet og posthus/garasjer vil ikke bli berørt.

Det er Øyvind Løken som har tegnet det nye uthuset. Det var Øyvind som tegnet tilbygget på vellet for noen år siden. Han har dessuten tegnet flere av husene her ute på Øya.

Det ser ut til at prisen blir i størrelsesorden 120 - 150.000,-. Vellet har vært i kontakt med Grimstadgarasjene også, men foreningens medlemmer landet på Øyvinds forslag.

Det har vært kontakt med kommunen og det ser ikke ut til å være noe problem å få byggetillatelse.