AP tror ikke på Høyre

Bakkgrunn
Den 12-12-2012 vedtok kommunestyret i Nøtterøy følgende: «Nøtterøy kommune stiller til rådighet parkeringsplasser for bolighus på Veierland dels igjennom grunnleie til medlemmer av Veierland garasjesameie og dels på øvrige parkeringsareal på gbnr 89/105 i Tenvik. Plassene tildeles etter søknad.

Administrasjonen fikk i oppdrag å reforhandle avtalen med Veierland garasjesameie. Vedtaket forutsetter at sameiere nå må eie bolighus på Veierland og at garasjen skal følge bolighuset ved salg. Garasjesameiets vedtekter fastslår i dag at sameiere må være fastboende på Veierland.

I gårsdagens Tønsberg Blad
I går hevdet Hans Christian Bøe (Høyre): «Det har aldri vært vår intensjon å blande oss inn i vedtektene». Han sa også at Høyre med dette vedtaket ville prioritere de fastboende.

Frekkhetens nådegave
Det er i denne sammenheng Jon Sannes Andersen (AP) uttaler:«Bøe har frekkhetens nådegave. Høyre har vært med på å foreslå, og gått inn for, et vedtak som sier at — det forutsettes at sameieren må eie bolighus på Veierland og at garasjen skal følge boligen ved salg. — Hvis ikke det er å blande seg inn i vedtektene, vet ikke jeg. Bøes utsagn står ikke til troende.»

Jon Sannes Andresen kan ikke forstå at Høyre prioriterer fastboende ved å bytte ut «fastboende» med «bolighus».

Jon Sannes synes Høyre har behandlet Veierlendingene dårlig og tror ikke Høyre ville tort å gjøre det samme mot større befolkningsgrupper på Nøtterøy.

Latterlige påstander
Hans Christian Bøe synes påstandene er latterlige. Han mener at Høyre har støtte for det de gjør i partiprogrammet. Han peker da på punktet om boplikten som partiet skulle fjerne i hele Nøtterøy. Å fjerne boplikten på garasjer er en naturlig konsekvens. Vi har rett og slett ønsket en forenkling.»

Neste Valg
Hans Christian Bøe ser ikke bort i fra at Høyre kan tape stemmer på denne saken.
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken