Folketallet synker

Befolkningsutvikling på Veierland

red 2 for Veierlendingen

Befolkningstall_Veierland

Fra Marite har vi fått ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene viser at folketallet synker med ca 10 pr år. Dette til tross for at flere fremdeles ikke har fått solgt husene sine.

Her er politikerne i kampen om boplikt

Ragnar Skau Nilsen (KrF) hadde ikke fått med seg hvor raskt folketallet steg på Veierland. Han hadde heller ikke fått med seg at mange av tilflytterne var barnefamilier.

(Ragnar Skau-Nilsen — KrF — TB 25-05-2010) Å øke bosettingen av unge familier med barn på Veierland står da for meg som et mer eller mindre uoppnåelig prosjekt.

Per Samuelsen var mer forutseende og klarte med stor nøyaktighet å spå om fremtiden.

(Per Samuelsen — Felleslista — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-02-2011) – Forsvinner skolen og boplikten, tror jeg det vil føre til en gradvis fraflytting fra Veierland og samfunnet blir en ferieøy, advarte Samuelsen.

Noen satt med tørre tall som viste at Samuelsen ville få rett. Høyre og FrP valgte å tro mer på Bolyst enn på landbruksministeren.

(Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk • Regjeringen.no 21-08-2009) Boplikt på boligeiendom er spørsmål om steder som Røros og Hvaler skal være levende lokalsamfunn året rundt, eller om de skal bli døde kulisser for feriefolk noen uker i året. All erfaring viser at markedet alene er et dårlig virkemiddel for å oppnå dette.

… eller en hemmelig liste istedenfor resultatet fra en folkeavstemning.

(Tom E. Amundsen — Kommunestyrerepresentant for Nøtterøylisten — TB o4-03-2011) Motstanderne av boplikt på Veierland hevder nå at flertallet er snudd og legitimerer angivelig dette med en hemmelig underskriftsliste som bare Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti har fått se. Dette skal ifølge motstanderne av boplikt være tilstrekkelig for kommunestyret til å avvikle boplikten. Fra motstanderne av boplikt heter det at den hemmelige underskriftslisten også «kan ses på som en folkeavstemning», hvilket selvsagt er forkastelig.

... eller de stolte på Bolysts påstander om regelbrudd.

(Hans Christian Bøe • Tønsberg Blad 16-12-2011) De nye opplysningene om at kommunen har innført bare ett av fire punkter i boplikt-forskriften, betyr f. eks. at det ikke er boplikt på de 24 nye tomtene eller husene det er gitt rammetillatelse for, med mindre eieren melder flytting dit.

Noen lovet mer enn de aktet å holde.

(Roar Jonstang — Høyre — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Roar Jonstang (H) vil heller ikke gå inn for et politisk fremstøt i retning av å fjerne boplikten nå.

(Roar Jonstang • Tønsberg Blad 04-06-2012) Økt boligbygging med vekt på bakkenære boliger for barnefamilier må være et bedre virkemiddel (enn boplikt re. anm.), slik ordføreren ser det.

Noen så den manglende demokratiske forankringen.

(Jørn Magdahl — Kommunestyrerepresentant for Felleslista Rødt/SV — TB 12-10-2011) Det finnes grovtellingsresultater fra alle valgkretsene. Resultatet fra Veierland viser at det var de partiene som er for fortsatt boplikt som fikk flertall. De fikk 56,2% av stemmene ……… Det kan ikke være tvil om at det er bopliktsaken som forklarer dette resultatet.

(Jørn Magdahl — Kommunestyrerepresentant for Felleslista Rødt/SV — TB 12-10-2011) Tradisjonelt har Høyre stått sterkt på Veierland, og ved fylkestingsvalget i høst hadde partiet fortsatt like mange stemmer som arbeiderpartiet. Det sto 5 Veierlendinger på Høyres liste, men likevel fikk partiet bare 19 stemmer på Veierland ved kommunevalget denne gangen. Den av de 5 som fikk flest stemmer er, så vidt jeg forstår, boplikttilhenger.

Vi må imidlertid huske at det var noen som kjempet på vår side og mente hemmelige lister ikke kunne erstatte folkeavstemninger og at landbruksministerens tall var mer etterrettelige enn påstander fra Bolyst.

(Arbeiderpartiet og Venstre — i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) Hos Arbeiderpartiet og Venstre er de tilfredse med boplikten på Veierland.

(Arne Magnus Berge — Venstre — sitert i artikkel av An-Magritt Larsen i TB 10-05-2010) – Går vi til det skritt å fjerne boplikten, ender Veierland opp som en ferieøy, sier Venstres Arne Magnus Berge.

Og noen trodde det hele var over

(Bjørn Kåre Sevik — FrP — Tønsberg Blad 26-06-2012) – «Det har vært en komplisert og lang prosess, vi har snakket mye og nå er vi ferdig med dette»

Tallgrunnlag
Tallgrunnlaget for kurven finner du her:

Befolkningstall_Veierland