Uenighet om innblanding

Opposisjonspartiene på Nøtterøy tviler på at garasjevedtaket kan gjennomføres mot garasjesameiets vilje. I Tønsberg Blad sier Astrid Gundersen (Felleslista): «Det er et spørsmål vi burde ha dvelt ved da saken var oppe 12. desember.» «Kunne vi gått inn på samme måte i en båtforening og krevd endring i tildeling av båtplasser?» spør hun.

Bjørn Kåre Sevik (FrP) mener at kommunen kan sette krav til bruken av arealet siden kommunen er grunneier. At han som en av initiativtakerne til vedtaket forsvarte det er vel ikke så merkelig.

Erik Holmelin (Høyre) måtte innrømme at de fikk en «pussig situasjon» om sameiet ikke godtok endringene.

Lise Sandereid (Veierland vel) mener situasjonen er mer enn pussig. Hun lurer på hvilken hjemmel FrP/Høyre vil bruke for å gripe inn i den private eiendomsretten på denne måten. Hun fnyser av Høyres påstand om at det vil være garasjeplass til alle når de nye garasjene er bygget. «Det er 120 bolighus på Veierland. Etter fullført utbygging er det 40 garasjer.»
____________________________

Faktaboks: Garasjesaken
Faktaboks: Veierland vel