Gjesteplasser for båter

Mangel på gjesteplasser

red 2 for Veierlendingen

IMG_8473
Bildetekst: Et lite vikingskip med slepejolle (!) passerer brygga på Båsløkka. Venteboden er under bygging. Bilde er tatt før den nye bølgebryteren kom på plass.
Det har i mange år vært en mangel på gjesteplasser på Veierland. Dette har ikke blitt bedre etter at det kom nytt bryggeanlegg på Båsløkka.

Albykilen båtforening
I de senere år har Albykilen båtforening tatt ansvar og har holdt av to plasser til gjesteplasser. Dette er selvfølgelig en belastning da det neppe er regningsvarende, men det er et uttrykk for det samfunnsansvar vi har når vi bor på et lite sted som dette. Vi kan mase på kommunen til vi blir blå, eller gjøre det selv. Det siste kan gi resultater.

Nå sier ryktet at Albykilen båtforening vil søke Vellet og Hytteeierforeningen om støtte til å opprettholde gjesteplassene i albykilen.

Tangen bryggesameie
Før Tangen bryggesameiet la ut sine brygger på Båsløkka var friarealet nord for fergekaia et av de få stedene på Veierland der en kunne hive dreggen og legge seg med baugen mot fjellet. Dessuten var det to kommunale gjesteplasser på kommunebrygga. Den ene plassen var okkupert av Taxibåten. Den andre var blitt rimelig smal da båtene som lå på innsiden var blitt større de siste årene og akterfortøyningene ble stadig flyttet utover. Dermed ble du skviset mellom ytre båt og fergen. Allikevel, det var to gjesteplasser her.

Vellet støttet etablering av bryggeanlegget da det ble sagt på velmøte at det ville bli etablert to gjesteplasser til erstatning for de som ble fjernet. Det var dessuten et stort behov for bryggeplasser her ute. Vellet bidro også med midler til oppføring av venteboden som bryggesameiet var pålagt å sette opp.

Det ble dessverre ikke noen gjesteplasser her. Dette har skapt en del misnøye selvfølgelig. Misnøyen er forsterket ved at det er satt opp en masse fortøying forbudt og privat-skilt på brygga. Selv om foreningen mener at det er lov å fortøye der det er satt opp skilt med «privat brygge» så vet ikke alle som kommer med båt det. Det er også satt opp skilt med fortøying forbudt på innsiden der det åpenbart er plass til å ligge longside.

Gjesteplassene som forsvant kan kanskje tilskrives det faktum at antall plasser i anlegget ble redusert fra 49 (?) til 39. Vi mener imidlertid å vite at det på et årsmøte i båtforeningen ble diskutert å legge ytre bølgebryter lengre ut slik at det kunne ligge båter longside her. Dette ble nedstemt fordi man IKKE ville ha båter liggende her.

Misnøyen har forsterket seg i sommer fordi det har vært mye ulovlig kjøring og parkering på brygga. En av kjøretøyene som har skapt mest harme er endog merket «Tangen bryggesameie, Servicebil nr 1». Bilen har ikke noe med bryggeanlegget å gjøre, men det kan fort virke slik.

Vi har hørt så mange rare rykter om folk som har fått kjeft fordi de har fisket på brygga, unger/ungdom som har fått kjeft og handicapkjøretøy som er fjernet fra, eller blitt stengt inne på, handicap-parkeringen osv. at vi velger å tvile på at ryktene er helt riktige. For ordens skyld, det er selvfølgelig tillatt med fiske og bading fra brygga. I følge reguleringsplanen for området er det bare handicapkjøretøy og taxi som har lov å parkere her.

I tillegg mener man at badeplassen for barna (tidligere var det en litt stenete sandstrand nord for brygga) er ødelagt. Den er ganske riktig full av brunalger, men det kan kanskje komme av en ekstremt varm sommer?

Vi mener å ha hørt at Vellet vil henvende seg til Tangen Bryggesameie vedrørende gjesteplasser og det er vel mulig at foreningen finner en løsning.