Resö — Sveriges Veierland

Resö — Sveriges Veierland

red 2 for Veierlendingen

url
En fergefører har vært på Resö
En fergefører på Jutøya har vært på Svenskekysten i sommer. Han kan fortelle om fantastisk vær og mange flotte steder.

Blant annet var han innom Resö. Herfra hadde han med seg «Hamnmagasinet». Et tidskrift fra Resö. Han hadde dessuten snakket med fastboende fra øya. Vi har kikket på tidskriftet og hørt på hva han hadde å fortelle fra øya. Vi har dessuten sett litt på bopliktdiskusjonen der borte.

Resö
Resö er en øy og et lite tettsted i Tanum kommune i Bohuslän. Midt mellom Strømstad og Grebbestad.

I dag kan man kjøre til Resö. Resö har fått bro. Øya har fortsatt aktive fiskere og en god gjestehavn. I havneområdet ligger forsamlingshuset Hamnmagasinet hvor det er servering på sommeren.

Et par steinkast fra havna finner du pensionatet.

Velforening og boliggruppe
På Resö er det en velforening. I velforeningen er det en boliggruppe eller «Bygga och Bo grupp» som det heter der borte. Gruppas mål er flere fastboende på øya (sjokk!). For å oppnå dette forsøker de å påvirke kommune, grunneiere og byggefirmaer for å finne nye løsninger.

Hovedproblemet er de raskt stigende hus- og tomtepriser som gjør at stadig færre ungdom og barnefamilier har råd til å skaffe seg bolig. De hus som selges går over til fritidsboliger for de mer veletablerte.

Boliggruppa påpeker at dette er en utvikling som ikke ønskes. Ikke av de fastboende og heller ikke av de med fritidshus.

Boplikt og bro
Boliggruppa undersøker derfor hvilke boligordninger som kan være aktuelle. Det kan være utleieleiligheter og/eller «kooperative leieretter». Det siste er en ny måte og bo på i Sverige. Ordningen er interessant fordi den gir mulighet for kooperativet til å stille krav om boligadresse.

De som bor der nede kan dessuten fortelle at frsaflyttingsproblemet er blitt forsterket etter at de fikk bro til øya.

Sverige har ikke det samme lovverket som Norge når det gjelder boplikt, men muligheter er til stede. Boliggruppa skriver: «Allt tyder ochså på at det vid köp kan ställas krav på at köparen mantalsskriver sig på orten, vilket så långt det er möjligt garanterar at bostäderna går til fastboende.»

Vi ser også at Tanum kommune selger tomter andre steder i kommunen der kravet er at kjøper er mantalsregistrert i kommunen eller senest mantalsfører seg når bygget står ferdig.

Hva har vi felles
De viktigste fellesnevnerne for Veierland og Resö er: Fin blanding av fritidsbebyggelse og fastboende, kort vei til by, sentra og kommuniokasjon, velforening og boliggruppe, prispress på boligmarkedet fra et kjøpesterkt publikum som vil ha sommersted og en del personer som trodde bro skulle være med på å løse problemet. På toppen av dette har de en nasjonalpark i den nærliggende skjærgården.

Glesbygdverket
Glesbygdverket har laget en rapport vedrørende boplikt. Her vurderes blant annet den bopliktordningen vi har i Norge og Danmark. Ålands ordning er også beskrevet. Rapporten heter Planering för åretruntboende i kust og skärgård – Anbefales for interesserte.
_______________________________

Glesbygdverkets rapport: Planering för åretruntboende i kust og skärgård