Nøtterøy FrP og garasjene i Tenvik

Nøtterøy FrP og garasjene i Tenvik

Vidar Ringstrøm (for styret i Veierland garasjesameie )


Gjengitt med tillatelse — Stykket sto i Tønsberg Blad.


Screenshot 04-03-13 21:13

Arbeiderpartiets interpellasjon om parkering i Tenvik i Nøtterøy kommunestyre 13.02.2013, førte til en debatt hvor Fremskrittspartiets representant Egil Koch framsatte påstander om Veierland garasjesameiets styre som jeg må imøtegå.

I følge Koch sjonglerer styret i Veierland garasjesameie med sameiets vedtekter etter eget forgodtbefinnede. Han nevner som eksempel at vi skal ha tilføyd en paragraf om ventelister uten godkjenning av medlemmene. Dette er helt feil.

Sameiet vedtok enstemmig på det ordinære årsmøtet for 2011 å vedtektsfeste en ordning med ventelister. Ordningen kan forøvrig dokumenteres tilbake til første gang en garasje skiftet eier i 1974. Vi fant det nødvendig å formalisere dette.

Et annet ankepunkt for Koch er at sameiet har nektet å godkjenne et salg av garasje til hans partifelle i Tønsberg FrP, Trond Ramski. Hva Koch eller Nøtterøy fremskrittsparti har med det å gjøre kan man jo undres på. Styret i garasjesameiet er ansvarlig ovenfor sameierne, ikke overfor Nøtterøy kommunestyre. Hvem er Egil Koch ansvarlig overfor?

Debatten rundt interpellasjonen er forøvrig tilgjengelig på Nøtterøy kommunes utmerkede nettjenester. Litt vanskelig å finne, så her er en kortlenke: Lenke til debatt

Faktaboks: Garasjesaken